RadixIndex : Adatbázisok családfa és helytörténet kutatóknak
RadixIndex4.118.436 adat826.582 ingyenVezetéknevekHelyekBelépésElőfizetésRiasztásArchívFace
Vezetéknevek
Egy névhez tartozó rekordok száma adatbázisonként és helységenként
WEINSTEIN
További adatokért kattintson a névre az adatbázisok címei alatt.

Még nincs üzenet a/az WEINSTEIN családi fórumon. Legyen Ön az első, tegye fel üzenetét a fórumra!

Magyarország iparosainak és kereskedőinek címjegyzéke 1891
 WeinsteinAbony (1), Belényes (1), Beregszász (1), Budapest (7), Debreczen (1), Dés (1), Eger (1), Garany (1), Hajdu-Hadház (1), Hardicsa (3), Makó (2), Miskolcz (2), Nagy-Ilonda (2), Nagy-Tétény (1), Ó-Szivácz (1), Öcsöd (1), Oppova (1), Piskólt (1), Sátoralja-Ujhely (1), Siófok (1), Szeged (1), Szegvár (3), Tállya (1), Temesvár (1), Varannó (2)

RadixRef
 WeinşteinMarghita (1), Puşlaca (1), Şoimi (1), Uriul-de-Jos (1)
 Weinstein- (2), Basahid (1), Beclean (2), Beregkövesd (2), Beregszász (1), Budapest (1), Buziásfürdő (1), Cluj (11), Debrecen (1), Dej (1), Edelény (3), Encs (1), Gyergyószentmiklós (2), Kaposvár (1), Kassa (5), Királyhelmec (3), Marghita (1), Mezőtelegd (1), Munkács (1), Nagyberezna (1), Nagykanizsa (1), Oppova (4), Oradea-Mare (2), Orosháza (1), Pordics (1), Radvánc (1), Ránkfüred (1), Romanov (1), Sátoraljaújhely (4), Spácza (1), Szefkerin (1), Szolnokháza (1), Szolobkovitz (1), Szomotor (1), Tasnád (1), Temesvár (1), Tomalja (1), Tomasov (1), Torda (1), Tornalja (2), Törökszentmiklós (2), Torontálsziget (3), Ungvár (1), Vál (3), Zsehider (1)

Családnév változtatások Magyarországon 1800-1893., 1894-
 WeinsteinAbony (2), B.-Ujváros (1), Békés-Csaba (1), Budapest (8), Bujánháza (1), Debreczen (2), Feled (1), Gyula (1), Hódmezővásárhely (2), Kaposvár (1), Kassa (2), Krassó (1), M.-Lápos (1), Megyaszó (1), Mező-Kövesd (2), Miskolcz (1), Nagyvárad (1), Nyiregyháza (1), Tisza-Ugh (1), Vécse (1)

RadixIndex iskolai értesítők
 WeinsteinBrassó (1), Budapest (2), Jászberény (5), Nagyvárad (4)

Magyar vasúti almanach és sematizmus 1911
 WeinsteinBudapest-Dunapart (1)

Verlustliste, a Monarchia első világháborús veszteséglistája
 Weinstein- (4), Austerlitz (1), Boryslaw (1), Brody (1), Budapest (2), Buzla (1), Debreczen (1), Freiwaldau (1), Galgocz (1), Glogow (1), Hardicsa (1), Hodolein (2), Karolinenthal (1), Krakau (3), Landhausen (1), Lemberg (2), Nagymihaly (1), Nagyteteny (1), Obritzberg (2), Odlochovice (1), Oszivacz (1), Rzeszow (1), Satoraljaujhely (1), Srbitz (1), Turdossin (1), Tustanowice (1), Ungarisch Brod (1), Ungarn (1), Varsomlyo (1), Wisowitz (1), Zagwozdz (1), Zmigrod (1), Zmigrod Nowy (1)

RadixIndex4.118.436 adat826.582 ingyenVezetéknevekHelyekBelépésElőfizetésRiasztásArchívFace
© Bogárdi János, 2000-2017. Kapcsolat Adatvédelem Családfa.biz - Családfakutatás szakértővel