RadixIndex : Hungarian and Central European genealogy and local history databases
RadixIndex4,118,436 records826,582 for freeSurnamesPlacesLog inSubscriptionAlertsArchivedFace
Surnames
The number of records in databases and places of one surname
SZOTS
For further data click on the surname under the database titles.

No messages have been posted on the SZOTS family board. Be the first to post a message there in less than a minute!

Industry and trade directory of Hungary in 1891
 SzőtsBrassó (2), Erdő-Szent-György (1), Felső-Boldogasszonyfalva (1), Fogaras (1), Kézdi-Vásárhely (1), Maros-Vásárhely (1), Nagy-Selyk (1), Oraviczabánya (1), Szász-Orbó (1), Szász-Régen (1), Székely-Udvarhely (1), Ujpest (1), Varsolcz (1), Zágon (2), Zalatna (1)
 SzötsHarasztos (1)

RadixRef
 Szőts- (7), Alsópáhok (1), Alvincz (1), Bajmok (1), Balatonföldvár-gyógyfürdő (1), Bp. (2), Bpest (2), Brassó (2), Budafok (3), Budapest (29), Bukovina (1), Csap (1), Csik-Szereda (1), Csikszentmihály (1), Dés (1), Erzsébetváros (1), Felka (1), Fertőboz (1), Gyergyószentmiklós (1), Győr (2), Győrszentmárton (1), Gyulafehérvár (3), Haraszti (2), Hosszumező (1), Ipolykeszi (1), Istenáldásfalva (1), Istenföldje (1), Istensegits (Bukovina) (1), Jedd (1), Kassa (1), Kecskemét (1), Kézdivásárhely (1), Királydarócz (1), Köbölkut (1), Kolozsvár (5), Körös (2), Kovászna (4), Marosdég (1), Mező-Kapus (1), Nagybakónak (1), Nagyszeben (1), Pap Lovászi (3), Pestszentlőrincz (1), Rákosszentmihály (1), Sáromberke (2), Sashalom (1), Sz.-Márton (1), Szamosujvár (1), Szászváros (2), Szatmár (1), Szeged (2), Székelykocsárd (1), Temesvár (1), Torda (2), Trencsén (1), Ungvár (1), Zilah (2), Zsigárd (1)
 SzötsA.-Jára (1), Bpest (3), Braşov (1), Brassó (1), Budapest (2), Cernatu (1), Deáki (1), Dés (1), Győr-Szt.-Márton (1), Jászberény (1), Kolozsvár (1), Körös (2), Magyar-Valkó (1), Marosvásárhely (1), Örszentmiklós (1), Szamosújvár (1), Szilágy-Főkeresztur (1), Zagon (1)

RadixIndex school reports
 SzőtsBékés (1), Békéscsaba (1), Bonyhád (1), Bpest (1), Budapest (13), Jász-Berény (1), Kézdivásárhely (3), Nagyszalonta (1), Nagyszeben (1), Szászváros (1), Szeged (1), Székelyudvarhely (2), Szolnok (1)
 SzötsBudapest (2)

Almanac and directory of the Hungarian railways 1911
 SzőtsBudapest (2)
 SzötsSzékesfehérvár (1), Ungvár (1)

Verlustliste - Austria-Hungary's casualty list in WW1
 Szots- (1), Dalnok (1), Rakospalota (2), Szekelyzsombor (1), Ungarn (1)

RadixRefA
 SzőtsTorna (1)

RadixIndex4,118,436 records826,582 for freeSurnamesPlacesLog inSubscriptionAlertsArchivedFace
© János Bogárdi, 2000-2017. Contact Privacy policy