RadixIndex : Hungarian and Central European genealogy and local history databases
RadixIndex4,118,436 records826,582 for freeSurnamesPlacesLog inSubscriptionAlertsArchivedFace
Surnames
The number of records in databases and places of one surname
POPOVICS
For further data click on the surname under the database titles.

There are 5 messages on the POPOVICS family board. Post you message on this board in less than a minute!

Industry and trade directory of Hungary in 1891
 PopovicsAbrudbánya (1), Ada (2), Almás (1), Arad (1), Banya (1), Battonya (2), Bedő (1), Borkút (1), Budapest (2), Budurásza (1), Buttyin (1), Csákovár (6), Csiklova-Bánya (2), Dárda (1), Denta (1), Detta (4), Déva (1), Duboz (1), Elek (1), Érmihályfalva (1), Facset (1), Falucska (1), Fehértemplom (9), Fönlak (1), Girált (1), Gyarmata (1), Gyula-Varsánd (1), Gyülvész (2), Gyurgyevó (1), Hajdú-Nánás (1), Hájó (1), Hátszeg (1), Hidvég (1), Iláncsa (2), Illadia (1), Karánsebes (4), Karczag (1), Kevi-Szőllős (8), Kézdi-Vásárhely (2), Kolozsvár (1), Komoristye (1), Konyha (1), Krizba (1), Kustély (1), Lality (1), Lippa (1), Ljubkova-Dolnja (1), Losoncz (1), Lugos (6), Mácsa (1), Mágocs (2), Makó (1), Máramaros-Sziget (1), Mehádia (3), Mező-Petri (2), Miskolcz (1), Mohol (4), Nagy-Becskerek (3), Nagy-Bocskó (2), Nagy-Lak (4), Nagy-Szeben (1), Nagy-Várad (1), Nyerő (1), Obrezsa (1), Oláh-Láposbánya (1), Omor (1), Oraviczabánya (4), Ottlaka (3), Pancsova (7), Parácz (1), Perlasz (2), Petrovoszelló (1), Petrovoszello (1), Pudmericz (1), Réva-Ujfalu (1), Román-Oravicza (2), Roskány (1), Rozávlya (5), Rudna (1), Sátoralja-Ujhely (1), Szabadka (2), Szécsény (1), Szent-András (1), Szerb-Nagy-Szent-Miklós (4), Szerb-Neuzina (1), Szvinicza (1), Temesvár (4), Tisza-Ujlak (3), Torda (2), Torna (1), Török-Becse (1), Torontál-Sziget (1), Tót-Sóvár (1), Uj-Moldova (1), Ujvidék (7), Varjas (1), Versecz (5), Vésztő (1), Vracsevgáj (1), Zágor (2), Zárda-Szent-György (1)

RadixRef
 Popovics- (31), Ada (1), Aldoboly (1), Alibunár (1), Almás (2), Alsóbisztra (1), Alsódgyomonya (1), Alsódomonya (1), Alsóhidegpatak (1), Alsószinevér (1), Alsóverecke (3), Apáti (1), Arad (5), Ardanó (1), Arka (2), Árok (2), b (1), Bács-Földvár (1), Báj (1), Baja (2), Balazsér (1), Baranya (1), Baranyakisfalud (1), Bárányos (1), Battonya (1), Bazest (1), Báziás (1), Bázos (1), Bécs (1), Bedőháza (1), Begecs (1), Békés (3), Bekés (1), Békés-Gyula (1), Belényes (1), Belényesirtás (1), Beodra (2), Beregkisalmádi (1), Beregkisfalud (1), Beregszász (3), Beregszó (2), Berezna (1), Bozovics (1), Bpest (5), Brassó (1), Budapest (33), Bukovecz (2), Bustyaháza (1), Buttyin (2), Búzád (1), Csákova (3), Csap (2), Csedreg (1), Csene (1), Csenta (1), Cserlenó (1), Csill (Alsó-) (1), Csolnakos (2), Csupra (1), Cuhea (1), Czód (1), Damasa (1), Daruvár (1), Debrecen (1), Deés (1), Deliblát (3), Dencsháza (1), Denta (2), Deta (1), Detta (3), Dezest (1), Dobos (Puszta-) (1), Dögényháza (1), Dolnyalyubkova (3), Domáza (1), Dombó (1), Drinova (1), Dunapentele (1), Duszina (1), Erdőd (1), Érmindszent (1), Erzsébetváros (2), Eszék (2), Facset (11), Faluszlatina (2), Fehértemplom (4), Felsőkerepec (1), Fönlak (4), Forotik (1), Gaja (1), Gánya (1), Gattaja (1), Globukrajova (3), Greovácz (1), Gyála (1), Gyapju (1), Gyülvész (1), Hajdunánás (1), Hamborg (1), Handalbustyaháza (1), Hédervár (1), Him (1), Holubina (1), Hömlőc (1), Honoris (3), Horthyfalva (1), Hosszumező (1), Huszna (1), Huszt (6), Husztköz (1), Husztsófalva (1), Iláncsa (3), Illadia (2), Illova (1), Illyéd (1), Ilonca (1), Ilonok-Ujfalu (1), Ilonokújfalu (1), Jász (1), Kádár (1), Kadarkút (1), Kadarkut (1), Kántorjánosi (1), Kápolnás (1), Karánsebes (4), Karcag (2), Karlócza (2), Karlovác (1), Kassa (11), Kaszópolyána (1), Keresztény Almás (1), Kersecz (1), Kétegyháza (1), Keviszőllős (6), Kincses (1), Kincstárszentgyörgy (1), Kisanna (1), Kiscsalomja (1), Kisgye (1), Kislécfalva (2), Kisléczfalva (1), Kisléta (2), Kispest (3), Kisrákóc (3), Kisrákoc (1), Kisrészfalva (1), Kiszetó (1), Klastromalja (1), Klopodia (1), Kőboldogfalva (1), Kölnik (1), Kolozsvár (2), Komlai (1), Koncháza (3), Körösbánya (1), Körpa (1), Krassóborostyán (1), Krivina (1), Kubin (2), Kustély (1), Ladomér (1), Langenfeld (3), Ligeth (1), Lippa (1), Lippó (2), Lugoj (1), Lugos (8), Lunkavicza (2), Magy (1), Magyarcsanád (1), Magyarkanizsa (1), Magyarkomját (3), Makkosjánosi (6), Makó (1), Mar.-Vásárhely (1), Máramarossziget (2), Máriahalom (1), Mármaros (1), Maroshéviz (1), Mátyfalva (1), Mátyóc (2), Mehadika (1), Mehala (4), Mély-Nádas (1), Mercsina (2), Mezőhomok (2), Mezősomlyó (1), Mezőtúr (1), Mihajló (1), Mirkovácz (1), Miskolc (1), Miskolcz (1), Misztica (1), Mitrovicza (1), Mohács (4), Mohol (2), Mokrin (1), Mőrul (1), Mörul (4), Munkács (13), Muramelence (1), Nagy-Halmágy (1), Nagy-Szredistye (1), Nagy-Szurduk (1), Nagy-Tikvány (1), Nagy-Várad (1), Nagybecskerek (5), Nagybocskó (1), Nagyfalu (1), Nagyida (2), Nagykanizsa (4), Nagykárolyfa (1), Nagykozár (1), Nagylucska (3), Nagymuzsaly (1), Nagynyárád (1), Nagyrába (1), Nagyrákóc (3), Nagyszalonta (1), Nagyszeben (1), Nagyszőllős (5), Nagytorica (1), Nagyvárad (2), Napkor (1), Negrőcz (1), Néraaranyos (1), Néranádas (1), Nikolincz (1), Nyerő (1), Nyirábrány (1), Nyíradony (1), Nyircsákoly[sic!] (1), Nyiregyháza (2), Nyíresújfalu (2), Nyirgebe (1), Nyirmada (1), Nyírpazony (1), Ó és Ujzsupanek (1), Ó-Becse (3), Obrovácz (1), Olasz (4), Ölyvös (1), Ómoldova (1), Ópályi (2), Opaticza (1), Oppova (1), Oradea-Mare (3), Oraviczabánya (2), Őrhegyalja (1), Orlyova (1), Oros (1), Oroszbukóc (2), Orsova (2), Ottlaka (1), Paks (1), Palánk (1), Pancsova (8), Pap (1), Pápa (1), Patplesa (1), Pécs (15), Pecseneszka (1), Perlasz (1), Perul (1), Pétervárad (1), Petromán (1), Piskincz (1), Pisztraháza (1), Pojén (1), Poprádfelka (1), Pottok (1), Pozsony (1), Pudpolóc (2), Rácz Keve (1), Ráczkeve (1), Rahó (1), Rahoncza (1), Rakamaz (2), Rákovicza (1), Rakovicza (1), Ravaszmező (1), Resinár (1), Révaranyos (1), Révaujfalu (1), Ricska (1), Rieny (1), Románbogsán (1), Románcsiklova (1), Románkécsa (1), Románoravicza (2), Románpetre (2), Romló (1), Romocsafalva (1), Roszos (2), Rudaria (1), Sarkad (1), Sásd (1), Satu-Mare (1), Selesztó (1), Sepsiszentgyörgy (2), Sipet (1), Soborsin (1), Somogy megye (1), Somos-Ujfalu (1), Soósmező (1), Spinuş (1), Szalacsin (1), Számos (1), Szanád (1), Szarvas (1), Szász-Zalatna (1), Szászkabánya (2), Szászóka (2), Szászváros (1), Szatmárnémeti (1), Százhalombatta (1), Szeged (1), Szeghalom (2), Szent Endre (18), Szent-Endre (1), Szentjános (1), Szerbcsanád (1), Szerbittebe (1), Szerbnagyszentmiklós (1), Szerednye (1), Szervestye (1), Sziget (1), Szikevicza (1), Szilbács (1), Szlatina (1), Szokolovácz (1), Szőllősvégardó (1), Szolnok (1), Szolyva (1), Sztapár (2), Szucha (1), Szvinicza (1), Talaborfalu (1), Tamaszentmária (2), Tarnaszentmária (2), Tasolya (1), Temeskubin (2), Temesvár (3), Teregova (1), Timişoara (1), Tiszabogdány (1), Tiszalök (1), Tiszaszentmárton (1), Tiszaújlak (3), Titel (1), Topolya (1), Torda (1), Tótfalud (1), Tóthszállás (1), Tyuska (1), Újdávidháza (1), Ujmoldova (3), Újpest (1), Ujpest (3), Ujszász (1), Ujvidék (21), Ulma (3), Ungvár (11), Utcás (1), Vágszered (1), Vársonkolyos (1), Végles (1), Versecz (9), Viszka (1), Vojvodincz (1), Vracsevgáj (1), Zárdaszentgyörgy (2), Zengővárkony (1), Zombor (5), Zsidóvár (1), Zsidovin (1), Zsombolya (1)

Surname changes in Hungary 1800-1893, 1894-
 PopovicsBékés (1), Budapest (2), Eger (1), Kolozsvár (1), Kubin (1), Pest (1), Piros (1), Rahoncz (1), Szabadka (1), Szerb.-Nagy-Szt.-Miklós (1), Tótkomlós (1)

Magyar almanach 1888
 PopovicsBudapest (1), Dumbravicza (1), Goszpodincze (1), Hátszeg (1), M.-Csanád (1), Mehádia (1), Ottlaka (1), Pancsova (1), Sikló (1), Szilha (1), Valepaj (1), Vaskoh (1), Zidovár (1)

RadixIndex school reports
 PopovicsAknaszlat. (1), Baja (5), Békéscsaba (2), Beregszász (6), Bilke (4), Bonyhád (1), Budapest (9), Csurgó (1), Debrecen (4), Déva (2), Eperjes (1), Esztergom (1), Fehértemplom (7), Kalocsa (1), Kaposvár (2), Karcag (2), Kassa (2), Kecskemét (2), Keszthely (2), Kisvárda (2), Kolozsvár (1), Lugos (1), Máramarossziget (1), Miskolc (1), Munkács (39), Nagybecskerek (1), Nagykőrös (1), Nagyszalonta (1), Nagyszeben (1), Nagyvárad (3), Pancsova (6), Pápa (1), Pécs (6), Rahó (3), Szamosújvár (1), Szászváros (7), Szatmárnémeti (1), Székelyudvarhely (1), Temesvár (7), Újvidék (1), Ungvár (18), Vadász (1), Versecz (1), Zenta (1), Zombor (5)

Almanac and directory of the Hungarian railways 1911
 PopovicsBudapest (1), Eszék (1), Kiskapus (1), Máramarossziget (1), Miskolcz (1), Munkács (1), Nagybocskó (1), Nagysomkút (1), Németbogsán (2), Orczyfalva (1), Piski (1), Pusztatenyő (1), Szabadka (1), Szeged (1)

Verlustliste - Austria-Hungary's casualty list in WW1
 Popovics- (26), Agadics (1), Almad (1), Almafa (5), Almamezo (2), Almaszeg (1), Alparet (1), Alsoapsa (7), Alsobistra (1), Alsobisztra (1), Alsobudak (1), Alsodomonya (1), Alsokaraszlo (3), Alsolupko (1), Alsomadasd (1), Alsoszinever (1), Alsotelek (1), Apati (2), Arad (2), Aranyosmegyes (1), Arka (1), Bacsfoldvar (2), Bacskertes (2), Balazsa (1), Baranya (2), Baranyakisfalud (1), Bardfalva (2), Baromlak (1), Battyanfalva (1), Beczaszka (1), Bedohaza (1), Bega Monostor (1), Begabalazsd (1), Begamonostor (3), Begaszuszany (2), Belencze (1), Benndorf (2), Bereg (1), Beregnagyalmas (1), Beregsiklos (1), Beremend (1), Bereny (1), Berethalom (1), Berezna (6), Biharkaba (2), Biharszentandras (1), Biharszentelek (1), Bilin (1), Bisztracseres (1), Bolmany (4), Borszeg (2), Borzfalva (1), Bosorod (1), Botos (1), Bozs (1), Budapest (1), Bulza (1), Bustyahaza (2), Csap (1), Cseffa (1), Csehtelek (1), Csernagyhaz (1), Csernegyhaza (3), Csolnakos (1), Csolnokos (1), Csomanfalva (1), Czernowitz (1), Czod (1), Darva (1), Derest (1), Devescer (1), Dobro Leta (1), Dombostelek (2), Doroszlofalva (1), Dragonyfalva (1), Dunaorbacs (1), Egres (1), Erfancsika (1), Fagyemak (1), Faluszlatina (3), Falusztlatina (1), Feketebator (1), Felegyhaza (1), Felsoapsa (1), Felsokalinfalva (2), Felsokalocsa (3), Felsolapugy (2), Felsoremete (1), Felsorepa (1), Felsorona (3), Felsorosa (1), Felsosaarad (1), Felsosarad (1), Felsosztamora (1), Felsovarany (1), Felsovazsa (1), Felsoveresmarton (1), Fenyves (1), Feregyhaza (1), Ferenczfalva (1), Foca (1), Fonlak (1), Forotik (1), Forrasfalva (1), Furluk (4), Fuzesmezo (1), Gaj (1), Galambos (3), Gorond (1), Gruny (1), Gyimesbukk (2), Gyimeskozeplak (1), Gyorod (1), Gyorosd (1), Hajdudorog (1), Harmad (1), Harmeg (1), Haromalmas (1), Hatmeg (1), Hatszeg (2), Havasmezo (1), Hegykozujlak (1), Herczegany (1), Herincse (1), Homapatak (2), Huszt (3), Iberincse (1), Illopatak (1), Iloncza (1), Ilosva (3), Ivand (3), Iza (2), Jolsva (1), Kacsfalu (1), Kalotanadas (1), Kaprevar (2), Kaszomezo (1), Kaszto (2), Kavaran (1), Kegyek (1), Kekes (1), Keviszollos (1), Kis-Szent-Miklos (1), Kisbesztercze (1), Kiscsur (1), Kisfalud (1), Kishalmagy (3), Kishaza (1), Kisleczfalva (1), Kisleta (2), Kismargita (1), Kismihald (1), Kispatak (1), Kisrakocz (4), Kistorony (1), Klicso (2), Klopotiva (3), Koboldogfalva (1), Komanfalva (1), Konop (1), Kopar (1), Kores (1), Koros (1), Korosmezo (2), Kovesliget (1), Kozepes (1), Kozolya (1), Krassoszivak (1), Krassoviszag (1), Kukullodomba (1), Kukulodomba (1), Kukulovar (1), Kuman (2), Kusics (1), Kustanfalva (1), Laszo (1), Liliomos (4), Lipcsemezo (1), Lipcze (1), Lippakeszi (1), Lipsemezo (1), Lonka (1), Lugos (2), Mad (1), Magyarcsanad (2), Magyarkomjat (1), Magyarszakcs (1), Makkosjanosi (1), Malmos (2), Maramaros (1), Maramarossziget (1), Marga (1), Maroscsicser (1), Marossziget (1), Maszarfalva (1), Medencze (1), Melina (1), Melykastely (1), Mezokaszony (1), Mezopetri (2), Mezosolmyo (1), Mezoszakadat (1), Mikelaka (3), Mohacs (1), Mohacz (1), Mohol (3), Monostor (1), Moson (1), Mutnokszabadja (1), Nagybacsko (1), Nagybocsko (4), Nagycsongova (2), Nagygereblyes (1), Nagykallo (1), Nagykapus (3), Nagykirva (1), Nagykoveres (2), Nagylak (1), Nagyrakocz (1), Nagysaros (1), Nagyszentmiklos (1), Nagyszollos (2), Nagyszurdok (1), Nagytarna (1), Nagytikvany (1), Nagyviszak (1), Nerapatak (1), Nerapatas (1), Nerapatos (1), Nyarszeg (2), Oborsa (2), Ogerlistye (7), Okermezo (1), Olahbretye (1), Olahgyepes (1), Olasz (5), Omoldova (1), Opalos (3), Oravicza (1), Oregfalu (1), Oridobra (2), Oroszko (5), Oroszveg (1), Oszivacz (1), Otvasfaba (1), Otvosfalu (1), Otvosfalva (2), Paripas (1), Perebo (1), Petegd (1), Petromany (1), Petrova (1), Poganyfalva (2), Porcz (1), Porzson (1), Pozega (1), Prhova (1), Prudovi (1), Raczszabadi (1), Raho (1), Reketye (1), Revaujfalu (1), Riomfalva (1), Riskulicza (1), Romocsafalva (1), Ruda (2), Sandorfalva (1), Sarkad (1), Sarkozujlak (1), Solyomkopestes (1), Sosd (1), Sovenyfalva (1), Szajkofalva (1), Szaldobos (2), Szarcsa (1), Szaszhalombatta (1), Szatmarnemeti (1), Szeged (1), Szekesut (1), Szeklencze (1), Szelesto (1), Szentagota (1), Szentandras (1), Szentlorincz (4), Szepesszentlorincz (1), Szikesfalu (1), Szikevice (1), Szikevicza (1), Szinerszeg (1), Szirbova (1), Szojkafalu (1), Szollosegres (4), Szolosegres (1), Szolyva (2), Szomhati (1), Szovarhegy (2), Talaborfalva (2), Tamaspatak (1), Taraczkoz (1), Tarcsaszentpeter (1), Tasnad (1), Temesbereny (2), Temesgyarmat (1), Temeskalacsa (1), Temeskenez (1), Temeskovacsi (1), Temesrekas (2), Temessaag (1), Temesvar (5), Tisza-Karacsonyfalva (1), Tiszabogdany (1), Tiszakaracsonyfalu (1), Tiszakaracsonyfalva (2), Tiszaujlak (1), Tokefalva (2), Toronya (1), Totfalud (1), Turterebes (1), Ujverbasz (1), Ujvidek (4), Ungarn (54), Urgeteg (2), Urmezo (1), Valdeny (1), Valdhid (1), Valeapaj (1), Vamosmarga (1), Varadalpar (1), Velete (1), Vercsorog (2), Veresmart (1), Vermes (1), Versecz (2), Veszto (1), Vidombak (1), Vilagos (1), Visk (1), Vizakna (1), Vucskomezo (1), Zsidovin (1)

RadixRefA
 PopovicsBaja (2), Bánn (1), Beremen (1), Bollmanszkoga (3), Bollmány (3), Bolmana (2), Borjád (2), Herczeg-Szőllősi (2), Herczőg-Szőllős (1), Lugoss (1), Oravicza (1), Pécs (1)

RadixIndex4,118,436 records826,582 for freeSurnamesPlacesLog inSubscriptionAlertsArchivedFace
© János Bogárdi, 2000-2017. Contact Privacy policy