RadixIndex : Hungarian and Central European genealogy and local history databases
RadixIndex5,470,757 records1,061,509 for freeSurnamesPlacesLog inSubscriptionAlertsArchivedFace
Kereskedelemügyi M. Kir. Ministerium [Budapest, II., Lánchid-utca 1-3.]

Elnöki osztály

I. A) szakosztály

1. Ügyosztály

2. Ügyosztály

I. B) szakosztály

I. C) szakosztály

1. Ügyosztály

2. Ügyosztály

3. Ügyosztály

II. szakosztály

Fiumei tengeri kikötő, budapesti keresk. kikötő és csatorna tem. iroda

III. szakosztály

1. Ügyosztály

2. Ügyosztály

3. Ügyosztály

4. Ügyosztály

5. Ügyosztály

IV. szakosztály

1. Ügyosztály

2. Ügyosztály

3. Ügyosztály

V. szakosztály

1. Ügyosztály

2. Ügyosztály

3. Ügyosztály

4. Ügyosztály

5. Ügyosztály

8. Ügyosztály

A vezérigazgatóság kiadóhivatala és irattára

VI/A. szakosztály

1. Ügyosztály

VI/B. szakosztály

VI/C. szakosztály

1. Ügyosztály

1. Ügyosztály

VI/D. szakosztály

M. kir. vasuti és hajózási főfelügyelőség. (Önálló hatóság.)

I. Vasuti osztály

II. Hajózási osztály

III. A m. kir. vasuti és hajózási főfelügyelőség főnöki irodája

IV. A m. kir. vasuti és haj. főfelügyelőség segédhivatala

Miniszteri számvevőség

Igazgatóság

I. Csoport

1. Osztály

2. Osztály

3. Osztály

II. Csoport

1. Osztály

2. Osztály

3. Osztály

III. Csoport. Posta- távirda- és távbeszélő ügyek

III. A. Csoport

1. Osztály

2. Osztály

3. Osztály

III. B. Csoport

4. Osztály

5. Osztály

6. Osztály

Segédhivatal

IV. Csoport. [Budapest, II. Fő-utca 8.]

1. Osztály

2. Osztály

3. Osztály

Könyv- és térképtár [Budapest, II., Lánchid-utca 1-3.]

Segédhivatal

Iktatóhivatal, irattár és mutató

Kiadóhivatal

M. kir. posta- és távirdaigazgatóságok

Budapest [Budapest, IV., Koronaherceg-u. 13-15.]

Kassa

Kolozsvár

Nagyvárad

Pécs

Pozsony

Sopron

Temesvár

Zágráb

M. kir. postatakarékpénztár [Budapest, V., Hold-utca 4.]

M. kir. központi statisztikai hivatal [Budapest, II., Oszlop-utca]

Szabadalmi hivatal [Budapest, VII., Erzsébet-kör. 19.]

M. kir. kereskedelmi muzeum [Budapest, V., Akadémia-utca]

Fiumei m. k. tengerészeti hatóság [Budapest]

Állami munkásbiztositási hivatal

Aldunai m. kir. hajózási hatóság

1. Általános osztály [Orsova]

2 Hajózási osztály

3. Műszaki osztály

Szaktudósitók

Amsterdam

Berlin

Bern

Brüssel

Bukarest

Konstantinápoly

London

Marseille

München

Páris

Szent-Pétervár

Vasuti, ministeri biztosok

Állandó vasutengedélyezési bizottság

Elnöke az államtitkár

Közlekedési tanfolyamok

I. Vasuti tisztképző tanfolyam [Bpest, VIII., Luther-utca 3.]

II. Hajóstiszti tanfolyam [Budapest, VIII., Luther-utca 3.]

III. Posta- és távirda tanfolyamok

a) Budapest [Budapest]

b) Zágráb [Zágráb]

Vasutak

I) Magyar királyi államvasutak

Az Igazgatósági összülés tagjai [Budapest]

Igazgatóság [Budapest, VI., Andrássy-út 73-75.]

Elnökség [Budapest, Andrássy-út 73-75. I. emelet]

A) Általános igazgatási főosztály

AI. szakosztály

Vezértitkárság

AIa. Ügyosztály

AIb. ügyosztály. Létszámvezetés és jegykezelés

AIc. ügyosztály. Humanitárius osztály

AId. ügyosztály. Egészségügy

AIe. ügyosztály. Segédhivatal

AIf. ügyosztály. Menetjegynyomda és a szigoruan elszámolandó nyomtatványok kezelése [Budapest, Csengery-utca 33.]

AII. szakosztály. Jogi és kisajátitási ügy [Budapest, VI., Andrássy-út 73-75.]

AIIa. ügyosztály. Jogügyek

AIIb. ügyosztály. Kisajátitási ügyek

AIII. szakosztály. Anyag- és leltárbeszerz

B) Pénzügyi főosztály

B. I. szakosztály. Számvevőségi és pénztári szakosztály

B. I/a. ügyosztály. Főkönyvvezetőség

B. I/b. ügyosztály. Főpénztár [Budapest, Andrássy-ut 73-75.]

B. I/c. ügyosztály Üzleti kiadások számfejtősége [Budapest, VI., Andrássy-ut 73-75.]

B. I/d. ügyosztály. Nyugdij és jótékony alapok számfejtése [Budapest, V., Andrássy-ut 73-75.]

B. I/e. ügyosztály. Épitési és beruházási kiadások számfejtése [Budapest, VI., Andrássy-ut 73-75.]

B. II. szakosztály. Kiadás ellenőrzés

B. II/a. üyosztály. Pályafentartási kiadások ellenőrzése

B. II/b. ügyosztály. Forgalmi és vontatási kiadások ellenőrzése

B. II/c. ügyosztály. Mühelyi kiadások ellenőrzése

B. II/d. ügyosztály. Anyag- és leltárkezelés ellenőrzése

BIII. szakosztály. Bevétel-ellenőrzés [Budapest, VI., Teréz-körut 60. sz.]

BIIIa. ügyosztály. Helyi forgalom

BIIIb. ügyosztály. Szomszédos áruforgalom

BIIIc. ügyosztály. A h. é. vasutak áruforgalma, továbbá a belföldi, az osztrák és a boszniai vasutakkal való köteléki áruforgalom

BIIId. ügyosztály. Külföldi áruforgalom [Budapest, VI., Teréz-körut 60.]

BIIIe. ügyosztály. Személy- és podgyászforgalom [Budapest, VI., Teréz-körut 58. sz.]

BIIIf. ügyosztály. Állomási pénztárak ellenőrzése, utánvétek és dijmentesitési letétek [Budapest, VI., Teréz-körut 60. sz.]

BIIIg. ügyosztály. Az összes bevételek egybefoglalása

C) Kereskedelmi főosztály

C. I. szakosztály A belföldi és Ausztriával való áruforgalom dijszabási ügyei

C. I/a. ügyosztály. Helyi- és belföldi kötelékforgalom

C. I/b. ügyosztály. Ausztriával és Bosznia-Hercegovinával való kötelék forgalom [Budapest, VI., Andrássy-ut 73-75.]

C. I/c. ügyosztály. Helyi érdekü vasutak [Budapest]

C. II. szakosztály. A külföldi és az adriai kikötőkkel való áruforgalmak dijszabási ügyei

C. II/a. ügyosztály. Északi és nyugoti külföldi forgalmak

C. II/b. ügyosztály. Keleti, külföldi és az adriai kikötőkkel való forgalmak

C. III. szakosztály. A személy- és podgyászforgalom dijszabási ügyei kereskedelmi statisztika és kartelleszámolás [Budapest, VI., Andrássy-ut 73-75.]

C. III/a. ügyosztály. Személy- és podgyász forgalom

C. III/b. ügyosztály. Kereskedelmi statisztika [Budapest, VI., Andrássy-ut 88]

C. III/c. ügyosztály. Cartell-leszámolás [Budapest, VII., Dob-utca 88.]

C. IV. szakosztály. Refactia leszámolás és vissztérités [Budapest, VI., Andrássy-ut 88.]

C. IV/b. ügyosztály. Refactiá folyósitás

C. IV/c. ügyosztály. A h. é. vasutak helyi áruszállitása, a magyar kötelék és csatlakozási forgalom, továbbá a fiumei áruszállitás

C. IV/d. ügyosztály. Személy-, podgyász-, katonaszállitás és helyi árudijszabás

C. IV/e. ügyosztály. Magyar-osztrák magyar-boszniai, osztrák-boszniai kötelék és csatlakozási áruszállitás (élő és szénszállitás kivélelével.)

C. IV/f. ügyosztály. Osztrák és német adriai, magyar és átmeneti külföldi csatlakozás osztrák-magyar, és felsősziléziai kőszénforgalom, végre az összes osztrák és külföldi állatszállitás

D. Épitési és pályafentartási főosztály [Budapest, VI., Teréz-körut 56.]

D. I. Szerkesztési szakosztály [Budapest, VI. Teréz-körut 56.]

D. I/a. ügyosztály. Alépitmény [Budapest, VI., Teréz-körut 56.]

D. I/b. ügyosztály. Felépitmény

D. I/c. ügyosztály. Magasépitmény

D. I/d. ügyosztály. Központi tervtár

D. II. Építési szakosztály

D. II/a. ügyosztály. Beruházások és uj épitések

D. II/b. ügyosztály. Uj vonalak épitése és tanulmányozása [Budapest, VI. Teréz-körut 56.]

D. II/c. ügyosztály. Helyi érdekű vasutak épitése [Budapest, VI., Teréz-körut 56.]

D. III. szakosztály. Pályafentartás és felügyelet

D. III/a. ügyosztály. Pályafentartás és felügyelet

D. III/b. ügyosztály. Nyilvántartási ügyek [Budapest, VI., Teréz-körut 56. sz.]

D. III/c. ügyosztály. Hidvizsgálat

Báttaszék-dombovári vonal épitőfelügyelősége [Bonyhád]

Komárom-érsekujvári vonal épitőfelügyelősége [Komárom, Főtér 84. sz.]

Déda-gyergyószentmiklósi vonal épitőfelügyelősége [Budapest, VII., Vörösmarty-utca 20.]

Balatonvidéki vasut épitőfelügyelősége [Budapest, V., Ügynök-utca]

A gombosi Dunahid épitőfelügyelősége [Zombor]

A budapesti összekötő Dunahid épitőfelügyelősége [Budapest, IX., Vágóhid-utca 6.]

Budapesti pályaudvarok épitőfelügyelősége [Budapest, VI., Felső Erdősor 41.]

E. Gépészeti Főosztály [Budapest, VI., Andrássy-ut 73-75]

E. I. szakosztály. Vontatás [Budapest, VI., Andrássy-ut 73-75.]

E. II. szakosztály. Gépszerkesztés

E. III. szakosztály. Mühelyi szolgálat

Vegyészeti laboratorium [Budapest, IX., Salgótarjáni-ut 9.]

F. Forgalmi főosztály [Budapest, VI., Andrássy-ut 73-75.]

F. I. szakosztály

F. I/a. ügyosztály. Forgalmi ügyek

F. I/b. ügyosztály. Csatlakozóvasutak ügyei

F. I/c. ügyosztály. Távirda és egyéb villanyos berendezések ügyei

F. I/d. ügyosztály. Katonai ügyek

F. II. szakosztály. Menetrendi ügyek [Budapest, VI., Andrássy-ut 75.]

F. III. szakosztály. Kocsiintézés és leszámolás [Budapest, VI., Andrássy-ut 73-75]

FIIIa. ügyosztály. Kocsiintézés

FIIIb. ügyosztály. Kocsileszámolás

F. IV. szakosztály. Szállitmányozási és visszkereseti ügyek [Budapest, VI., Andrássy-ut 83.]

FIVa. ügyosztály. Szállitmányozási ügyek [Budapest, Andrássy-ut 73-75.]

FIVb. ügyosztály. Hiányok és fölöslegek nyomozása és kiegyenlitése [Budapest, VI., Andrássy-ut 83.]

FIVc. ügyosztály. Kártalanitások a helyi és csatlakozási magyar forgalomban

FIVd. ügyosztály. Kártalanitások az osztrák és külföldi forgalomban

Műhelyek

Északi főmühely [Budapest, X. Kőbányai-ut 30.]

Keleti p. u. müszaki kocsihivatal [Budapest]

Keleti p. u. fütőházi fiókmühely

Bpest-ferencvárosi fth. fiókmühely

Szabadkai fiókmühely [Szabadka]

Hatvani fiókmühely [Hatvan]

Salgótarjáni fiókmühely [Salgótarján]

Istvántelki főmühely [Istvántelek]

Érsekujvári almühely [Érsekujvár]

Érsekujvári fiókmühely

Pozsony r. p. u. almühely [Pozsony]

Pozsonyi fiókmühely

Nyugoti fiókmühely [Budapest]

Müszaki kocsihivatali fiókmühely

Zólyom

Ruttkai fiókmühely [Ruttka]

Miskolczi mühely [Miskolcz]

Sátoraljaujhelyi mühely [Sátoraljaujhely]

Brassói mühely [Brassó]

Nagyváradi mühely [Nagyvárad]

Nagyváradi fütőházi fiókmühely

Kolozsvári mühely [Kolozsvár]

Szolnoki mühely [Szolnok]

Aradi fiókmühely [Arad]

Gyulai fiókmühely [Gyula]

Piski mühely [Piski]

Gyulafehérvári fiókműhely [Gyulafehérvár]

Szeged-Rókusi műhely [Szeged]

Szombathelyi mühely [Szombathely]

Bruck-Királyhidai fiókmühely [Bruck-Királyhida]

Győri fiókmühely [Győr]

Kaposvári mühely [Kaposvár]

Zágrábi műhely [Zágráb]

Fiumei fiókmühely [Fiume]

Cameralmoravicei fiókmühely [Cameralmoravice]

Temesvári mühely [Temesvár]

Nagybecskereki almühely [Nagybecskerek]

Pécsi mühely [Pécs]

Bródi almühely [Bród]

Debreczeni mühely [Debreczen]

Gilvácsi fiókmühely [Gilvács]

Debreczeni fiókmühely [Debreczen]

Budapest-balparti üzletvezetőség [Budapest]

I. Általános osztály

Anyag és leltárbeszerzés

II. Pályafentartási és épitési osztály

III. Forgalmi és kereskedelmi osztály

IV. Vontatási osztály

V. Számosztály

Forgalmi főnökség

Osztálymérnökségek [Budapest, Terézváros]

Budapest-Terézváros

Vácz

Váci h. é. v. [Vác]

Érsekújvár

Pozsony

Posony-Komárom [Posony]

Komárom-Érsekujvár [Komárom]

Szakolcza

Nagyszombat

Trencsén

Léva

Czegléd

Kecskemét

Nyitra

Uj-Zsolna

Kiskunfélegyháza

Fűtőházak

Budapest ny. p [Budapest]

Cegléd

Érsekujvár

Léva

Lipótvár

Nagytapolcsány

Nyitra

Pozsony

Pozsony-Ujváros [Pozsony, Ujváros]

Nagyszombat

Ujzsolna

Vácz

Pozsony r. p.-udvar [Pozsony]

Villamtelep Pozsony rpu

Kecskemét

Budapest ny. pu. műszaki kocsi hivatal [Budapest]

Párkánynána

Pöstyén

Dévénytó

Negyed

Kiskunfélegyháza

Szertárak

Istvántelki főmühelyi szertár [Istvántelek]

Budapest nyug. p.-udv. [Budapest]

Érsekujvár

Pozsony

Pozsony-Ujváros

Cegléd

Lipótvár

Nagyszombat

Léva

Állomások

Budapest-marcheggi vonal

Budapest nyugoti p. u [Budapest], Rákos rpu, Rákospalota-Ujpest [Rákospalota], Palota-Ujfalu [Palota], Dunakeszi-Alag [Dunakeszi], Göd, Vácz, Nógrádverőcze, Nagymaros, Zebegény, Szob, Garamkövesd, Párkány-Nána, Köbölkut, Kürt, Perbete, Udvard, Érsekujvár, Tótmegyer, Tardoskedd, Tornócz, Vágsellye, Galánta, Diószeg, Szempcz, Cseklész, Szőllős, Pozsony rendező [Pozsony], Pozsony, Pozsony fiókpályaudvar, Pozsonyi dinamitgyár, Lamacs, Dévényújfalu, Marchegg, Budapest-Istvántelek [Budapest, Istvántelek], Budapest-Angyalföld [Budapest, Angyalföld], Budapest-Lipótváros [Budapest, Lipótváros], Rákosszentmihály

Kőbánya a. p. u.-szegedi vonal

Kőbánya alsó p.-udvar [Budapest, Kőbánya], Pestszentlőrinczi nyaraló [Pestszentlőrincz], Vecsés, Üllő, Monor, Pilis, Alberti-Irsa [Alberti], Czeglédberczel-Cserő [Czeglédberczel], Czegléd, Abony, Nyársapát, Nagykörös, Katonatelep, Kecskemét, Kecskemét alsó p. u, Páka, Kiskunfélegyháza, Csengele, Szentkut, Kistelek, Szeged-Felsőtanya [Szeged, Felsőtanya], Szatymaz, Kiskundorozsma

Galánta-zsolnai vonal

Gány, Szered, Szilád-Zélle [Szilád], Lipótvár, Nagykosztolány, Pőstyén, Brunócz, Vágújhely, Bogoszló, Melcsicz, Trencsén-Vághidas [Trencsén], Trencsén, Trencsénteplicz-község [Trencsénteplicz], Máriatölgyes, Illava, Lédecz, Bellus, Puhó-Kocskócz, Vágbesztercze, Vághéve-Vágváralja, Nagybicscse-Peredmér, Ricsó, Ujzsolna

Pozsony-liptóvári vonal

Récse, Szentgyörgy, Bazin, Modor-Senkvicz, Báhony, Cziffer, Nagyszombat, Lócz-Bresztovány

Szered-nagyszombati vonal

Keresztur-Apaj [Keresztur]

Dévénytó-stomfa-szakolczai vonal

Dévénytó, Stomfa, Zohor, Detreköcsütörtök, Malaczka, Nagylévárd, Székelyfalu - Búrszentgyörgy [Székelyfalu], Kutti, Broczkó, Egbell, Holics, Szakolcza

Pöstyén-verbói vonal

Trebete, Verbó, Rakovitz

Hőlak-Trencsénteplicz-vlarapassi vonal

Felsőszernye, Nemsó

Nagysurány-privigye-németprónai vonal

Nagysurány, Komját, Nyitraivánka, Nyitra, Üzbégh, Szomorfalu, Nyitraludány, Nagytapolcsány, Bossány, Chynorán, Nyitrazsámbokrét, Nagybélicz, Nagyugrócz, Nyitraszeg, Nemeskosztolány, Nyitranovák, Privigye, Németpróna

Nagyszombat-kuttii vonal

Bogdány-Selpőcz [Bogdány], Bélaház, Nádas-Szomolány [Nádas], Nyitrajablonicz, Szenicz, Királymajor, Búrszentmiklós, Mária-Sasvár

Nyitrajablonicz-brezovai vonal

Hradist, Brezova

Trencsén-bossányi vonal

Ribény, Bán, Felsőozor, Bánruszkócz, Bercseny, Ölved-Rozsonymitta, Czobolyfalu, Tornyos, Trencsén-Alsóváros

Üzbég-radosnai vonal

Assakürt, Merőcze, Nezsetterippény, Nagyrippény, Radosna

Pozsonyujváros-újkomáromi vonal

Pozsony-Ujváros, Püspöki, Csallóközcsütörtök, Somorja-Uszor, Paka, Nagylég, Patony, Csallóközabony, Dunaszerdahely, Albár, Felistál-Nyárasd, Ekecs, Nagymegyer, Bogya-Felsőgellér, Tany-Nemesócsa, Ekel, Csallóköz-Aranyos, Örsujfalu, Ujkomárom, Komáromi téglagyár [Komárom]

Érsekujvár-komáromi vonal

Hetény, Ó-Gyalla-Bagota, Bajcs

Nagysurány-kistapolcsányi vonal

Zsitvafödémes, Nagymánya, Verebély, Vajk, Zsitvaújfalu, Barstaszár, Aranyosmarót, Kistapolcsány

Nyitra-lipótvári vonal

Elecske, Récsény, Galgócz

Vágsellye-negyedi vonal

Deáki, Pered, Zsigárd, Farkasd, Negyed

Párkánynána-garamberzenczei vonal

Kőhidgyarmat, Kéménd, Bény, Csata, Oroszka, Zseliz, Nagysalló, Alsóvárad, Léva, Nagykoszmály, Garamszentbenedek, Ujbánya, Garamrudnó, Zsarnóczafürész m. r. h [Zsarnócza], Zsarnócza, Szénásfalu-Vihnyepeszerény, Geletnek - Szklenófürdő [Geletnek], Garamszentkereszt

Pácz-ipolysági vonal

Magyarkút - Nógrádverőcze [Nógrádverőcze], Szokolya, Berkenye, Nógrád, Borsosberény, Nagyoroszi

Diósjenő-romhányi vonal

Tolmács, Rétság, Bánk, Romhány

Kőbánya a. p. u.-lajosmizse-kecskeméti és kisnyir-kerekegyházai vonal

Kispest-Pestszentlőrincz, Soroksárpéteri, Gyálpuszta, Ócsa, Inárcs-Kakucs, Alsódabas, Alsóhernád, Örkény, Lajosmizse, Klábertelep, Méntelek, Kisnyir, Kerekegyháza, Kecskemét-Máriaváros

Kecskemét-tiszaugi v.

Koháryszentlőrincz, Szikra, Lakytelek

Czeglédvidéki h. é. vonal

Gerje, Zöldhalom, Véghtelep, Csemő, Mikebuda, Kupai-Kovácsmajor

Kiskunfélegyháza-kiskunmajsai h. é. v.

Jászszentlászló, Kiskunmajsa

Budapest-jobbparti üzletvezetőség [Budapest]

I. Általános osztály. Titkárság

Anyag- és leltárbeszerzés

II. Pályafentartási és épitési osztály

III. Forgalmi és kereskedelmi osztály

IV. Vontatási osztály

V. Számosztály

Forgalmi főnökségek

Győr

Szabadka

Fiókkocsi intézőség Szabadkán

Osztálymérnökségek

Szabadka

Ujvidék

Győr

Bpest Ferenczváros [Budapest, Ferenczváros]

Esztergom

Kiskunhalas

Hatvan

Budapest-Kunszentmiklós [Budapest]

Kiskőrös

Budapest-Gödöllő [Budapest]

Sopron-pozsonyi hév.

Kismarton

Tata-Tóváros

Szabadka

Fütőházak

Győr

Komárom

Bruck-Királyhida

Esztergom

Bpest-Ferenczváros

Dunapataj

Kalocsa

Szabadka

Palánka

Ujvidék

Zimony

Hatvan

Bpest-keleti pályaudvar [Bpest]

Rákos

Müszaki kocsihivatal

Budapest keleti pályaudvar [Budapest]

Bpest-Józsefváros [Bpest, Józsefváros]

Kőbánya felső pu [Budapest, Kőbánya]

Dorog

Budapest-Kelenföld

Bánhida

Budapest-Dunapart

Kiskunhalas

India

Szertárak

Hatvan

Budapest-Ferencváros

Rákos

Főmühelyi szertár [Budapest]

Szabadka

Salgótarján

Zimony

Komárom

Győr

Bruck-Királyhida

Keleti szertár Budapest [Budapest]

Központi szertár

Budapest keleti pályaudvari szertár

Állomások

Budapest keleti p. u [Budapest]

Forgalmi szolgálat

Budapest-Józsefváros [Budapest, Józsefváros]

Budapest-Dunapart

Budapest-Ferencváros [Budapest, Ferencváros]

Budapest-Lipótváros [Budapest, Lipótváros]

Városi iroda

Budapest-bruckkirályhidai vonal

Budapest-Kelenföld [Budapest, Kelenföld], Budaörs, Törökbálint, Torbágy, Herczeghalom, Bicske, Szár megálló [Szár], Szár, Felsőgalla, Tatabánya, Vértesszőllős-Remeteség, Bánhida, Tata-Tóvároskert, Tata-Tóváros, Almásfüzitő, Szőny, Komárom, Ács, Nagyszentjános, Győrszentiván, Győr, Forgalmi szolgálattevők a rendezőpályaudvaron, Podgyászpénztár, Raktárfőnökség, Gyorsárupénztár, Gyorsáru raktár, Teherfeladási pénztár, Teherfeladási raktár, Teherleadási pénztár, I. Teherleadási raktár, II. Teherleadási raktár, Vonatkisérő személyzet, Öttevény, Lébeny-Mosonszentmiklós, Horvátkimle, Moson-Magyaróvár, Levél, Hegyeshalom, Miklóshalma, Zurány, Lajtakáta kitérő [Lajtakáta], Pándorfalu, Bruck-Királyhida

Budapest-zimonyi vonal

Budapest-kitérő [Budapest], Dunaharaszti m. h [Dunaharaszti], Soroksár, Pusztaszentlőrinczi kavicsbánya [Pusztaszentlőrincz], Taksony, Dunakisvarsány m. h [Dunakisvarsány], Kiskunlaczháza, Dömsöd, Kunszentmiklós-Tass, Homokszentlőrincz, Szabadszállás, Fülöpszállás, Csengőd, Kiskőrös, Soltvadkert Tázlár [Soltvadkert], Kiskunhalas, Kisszállás, Kelebia, Szabadka, Nagyfény, Topolya, Bácsfeketehegy, Ujverbász, Ókér, Kiszács, Ujvidék, Pétervárad, Karlócza, Beska, India, Ópazua, Ujpázua, Batajnicza, Zimony, Belgrád

Kiskőrös-kalocsai vonal

Keczel, Öregcsertő, Kalocsa

Budapest-hatvani vonal

Kőbánya felső p. u [Budapest, Kőbánya], Kőbánya-hizlaló, Rákos, Rákoskeresztúr, Rákosliget, Rákoscsaba, Péczel, Isaszeg, Gödöllő, Máriabesnyő, Aszód, Tura, Hatvan

Hatvan-salgótarjáni vonal

Lőrinczi, Selyp, Apcz-Zagyvaszántó, Pásztó, Nagybátony, Kisterenye, Pálfalva, Salgótarján

Szabadka-bátaszéki vonal

Szabadkai mütrágyagyár [Szabadka], Csikeria, Bácsalmási szőllők [Bácsalmás], Bácsalmás, Almás, Óalmás, Bácsbokod-Bácsborsód [Bácsbokod], Baja, Pörböly felső megálló [Pörböly], Pörböly, Alsónyék

Hegyesfeketehegy-palánkai vonal

Kula, Torzsa, Urszentiván-Pinczéd, Szilbács, Palánka

Fülöpszálás-kecskeméti vonal

Izsák, Ágasegyháza, Helvéczia, Ballószeg

Kunszentmiklós-dunapataji vonal

Szalkszentmárton, Dunavecse, Apostag, Dunaegyháza, Solt, Dunatetétlen, Harta, Dunapataj

Kiskunhalas-regőczei vonal

Jánoshalma, Mélykút, Rudics, Madarászpuszta, Madaras, Sándormajor, Katymár

Pozsonyujváros-soproni vonal

Lajtakörtvélyes, Durvaytéglagyár, Köpcsény, Lajtakáta, Mosonujfalu, Nezsider, Fertőszéleskut, Feketeváros, Fertőfehéregyháza, Fertőmajor-Oka, Sércz, Szentmargitbánya-Ruszt, Kismarton

Buda-Császárfürdő-Óbuda-esztergomi vonal

Óbuda, Buda-Császárfürdő, Solymár-Telep, Solymár, Pilisvörösvár, Piliscsaba, Tinnye, Leányvár-Csév, Dorog, Kenyérmezőmajor, Esztergom

Tokod-Annavölgyibánya-sárisápi és Almásfüzitő-esztergomi vonal

Neszmély, Süttő, Lábatlan, Eternitmüvek Nyergesujfalusi czementgyár, Nyergesujfalu, Tokod, Annavölgyi bánya-Sárisáp [Sárisáp]

Pétervárad-beocsini vonal

Kamenica, Ledinci, Beocin

Szabadka-gombosi-palánkai vonal

Szabadkai Közkórház [Szabadka], Kisvörösegyháza, Vámtelek, Györgyén, Pacsér, Kossuthfalva, Angyalbandi, Duboka, Lászlószállás, Középsőszállás, Cservenkai téglagyár [Cservenka], Veprőd, Szentfülöp, Hódság-Kálvária, Bácsordas, Kisgombos, Dernye, Bács, Bácstóváros, Borócz, Ujpalánka

Miskolczi üzletvezetőség [Miskolcz]

I. Általános osztály

a) Titkárság

b) Anyag- és leltárbeszerzési csoport

c) Segédhivatal

II. Pályafentartási és épitési osztály

III. Forgalmi és kereskedelmi osztály

IV. Vontatási osztály

V. Számosztály

Forg. fönökség [Losoncz]

Osztálymérnökségek

Losoncz

Zólyom

Ruttka

Füzesabony

Ómiskolczi osztálymérnökség [Miskolcz]

Miskolcz

Kassa

Sátoraljaújhely

Homonna

Ujmiskolcz

Rozsnyó

Rimaszombat

Kisujszállás

Balassagyarmat

Ipolyság

Breznóbánya

Eger

Torna-kassa-legenyealsómihályi osztálymérnökség

Kassa

Fütőházak

Balassagyarmat

Bánréve

Dobsina

Kassa

Miskolcz

Ruttka

Sátoraljaújhely

Tiszolcz

Zólyom

Fülek

Kisterenye

Füzesabony

Eger

Gyöngyös

Szerencs

Homonna

Meczenzéf

Pelsőcz

Nyustya-Likér

Breznóbánya

Selmeczbánya

Losoncz

Varanno

Ipolyberzencze

Ipolyság

Szertárak

Miskolcz

Sátoraljaujhely

Zólyom

Diósgyőri vasgyár [Diósgyőr]

Kassa

Ruttka

Fülek

Tiszolcz

Balassagyarmat

Állomások

Miskolcz-hatvani vonal

Miskolcz szem. p. u [Miskolcz], Miskolcz, Mezőnyék-Ládháza, Emőd, Mezőkeresztes-Mezőnyárád, Mezőkövesd, Füzesabony, Eger, Kál-Kápolna [Kál], Ludas, Karácsond, Vámosgyörk, Gyöngyös, Hort

Kisterenye-kisújszállási vonal

Kisterenye, Vonatkisérő személyzet, Mátramindszent, Mátraballa, Mátranovák-Homokterenye, Parád, Verpelét, Erdőtelek, Heves, Tarnaszentmiklós, Kisköre, Pusztataskony-Abádszalók [Pusztataskony], Kunhegyes, Kenderes

Miskolcz-sátoraljaújhelyi vonal

Zsolcza, Hernádnémeti megálló [Hernádnémeti], Tiszalúcz, Taktaharkány, Szerencs, Bodrogkeresztúr, Szegimalom, Olaszliszka-Tolcsva, Bodrogolaszi, Sárospatak, Sátoraljaújhely

Sátoraljaújhely-mezőlaborczi vonal

Sátoraljaújhely gyártelep [Sátoraljaújhely], Legenye-Alsómihályi, Velejte, Upor, Tőketerebes, Bánócz, Nagymihály, Őrmező [Őrmező [Zemplén]], Homonna, Koskócz, Izbugyaradvány, Mezőlaborcz, Vidrány

Tőketerebes-varannói vonal

Gálszécs, Parnó, Szécsmező, Szacsúr, Varannó

Miskolcz-kassai vonal

Onga megállóhely [Onga], Szikszó, Halmaj, Forró-Encs, Garadna, Hidasnémeti, Hernádcsány, Bárcza, Kassa

Legenyealsómihályi-kassai vonal

Kozma, Nagyszaláncz, Alsómislye

Kassa-tornai vonal

Enyiczke, Nagyida, Csécs, Szepsi, Lucziabánya, Somodi, Torna

Szepsi-meczenzéfi vonal

Jászó, Ferencztelep, Meczenzéf

Miskolcz-füleki vonal

Sajóecseg, Sajószentpéter, Barczika, Sajókaza, Putnok, Bánréve, Csizfürdő, Rimaszécs, Feled, Várgedefürdő, Balogfala, Ajnácskő, Fülek

Bánréve-dobsinai vonal

Tornalja, Özörény, Pelsőcz, Gombaszög, Rozsnyó, Rozsnyó megálló, Betlér, Alsósajó, Dobsina

Bánréve-ózdi vonal

Czenter, Ózd

Pelsőcz-murányaljai vonal

Licze-Gicze, Jolsva, Hizsnyóviz, Nagyrőcze, Murányalja

Pelsőcz-nagyszabosi vonal

Kuntapolcza, Csetnek város [Csetnek], Csetnek, Martonháza, Nagyszabos

Feled-tiszolczi vonal

Rimaszombat, Rimabánya, Nyustya-Likér, Tiszolcz

Zólyombrézó-erdőköz-tiszolczi vonal

Zólyombrézó, Breznóbánya, Erdőköz, Fenyves, Gömörvég

Zólyom-zólyombrézói vonal

Zólyom, Zólyom megálló, Szliácsfürdő, Radvány, Beszterczebánya-Szentjános, Beszterczebánya, Zólyomlipcse, Luczatő, Garamhidvég

Garamberzencze-selmeczbányai vonal

Garamberzencze, Bélabánya, Selmeczbánya

Salgótarján-ruttkai vonal

Somoskőujfalu, Losoncz, Lónyabánya, Krivány-Gyetva, Végles-Nagyszalatna, Zólyomi vasgyár [Zólyom], Bartos, Körmöczbánya, Jánoshegy, József gőzfürész, Turcsek, Stubnya-fürdő megálló [Stubnya-fürdő], Stubnya, Znióváralja megálló [Znióváralja], Rákó-Pribócz, Turóczszentmárton, Ruttka

Aszód-b.-gyarmat-losonczi vonal

Galgamácsa, Galgagyörk, Acsa-Erdőkürt, Galgaguta, Nógrádkövesd, Becske, Magyarnándor, Mohora, Szügy, Balassagyarmat, Őrhalom, Szécsény, Ludány, Nógrádszakál, Litke, Ipolytarnócz, Rapp

Losoncz-rimakokovai vonal

Kálnó, Ipolyberzencze, Ipolyszele, Poltár, Sósliget, Csehberek, Zlatnó, Rimakokova

Ipolyberzencze-katalinhutai és los.-gácsi vonal

Szinóbánya, Katalinhuta

Losoncz-gácsi vonal

Gács

Csata-balassagyarmati vonal

Zalaba, Ipolypásztó, Ipolyszakállos, Ipolyvisk, Ipolyság, Drégelypalánk, Ipoly-Vecse, Dejtár

Ipolyság-korponai vonal

Kistompa, Egeg-Szalatnya, Teszér, Hontnémeti, Korpona

Breznóbánya-vereskői vonal

Breznóbánya-külváros és Bikási vasgyár [Breznóbánya], Gáspárd, Garamszécs, Lujzahuta, Helpa, Garamsashegy, Pohorella-vasgyár, Nándorhuta, Vereskő

Miskolcz-tornai vonal

Boldva, Finke, Edelény, Szendrőlád, Szendrő, Szalonna, Szin, Bódvaszilas, Tornanádaska, Bódvavendégi

Miskolcz-diósgyőri vonal

Diósgyőri vasgyár [Diósgyőr]

Miskolcz-mezőcsáthi vonal

Hejőszalonta, Hejőbába, Mezőcsát

Eger-putnoki vonal

Tihamér, Felnémet, Szarvaskő, Monosbél, Bélapátfalva, Szilvásvárad, Nagyvisnyó, Nekézseny-Sáta [Nekézseny], Kiskapud, Királd

Kassa-hegyaljai vonal

Mád, Tállya, Abaujszántó, Boldogkőváralja, Korlát-Vizsoly, Vilmány, Göncz

Homonna-takcsányi vonal

Nagykemencze, Czirókahosszumező, Szinna, Takcsány

Debreczeni üzletvezetőség [Debreczen]

I. Általános osztály

Anyag és leltárbeszerzés

II. Pályafentartási és épitési osztály

III. Forgalmi és kereskedelmi osztály

IV. Vontatási osztály

V. Számosztály

Forgalmi főnökségek

Szatmárnémeti

Sátoraljaujhely

Osztálymérnökségek

Debreczen

Helyi érdekü vasutak osztálymérnöksége Debreczen

Debreczen-füzesabonyi osztálymérnökség

Szatmári osztálymérnökség [Szatmár-Németi]

A szatmári hév. osztálymérnökség

Keskenyvágányu vasutak osztálymérnöksége

Huszt

Máramarossziget

Munkács

Ungvár

Nagykároly-Csap

Nagykároly

Nyiregyháza

H.é.v. osztálymérnökség

Sátoraljaújhely-Királyháza

Nagybánya

Telitőtelep. Perecsény

Fütőházak

Debreczen

Királyháza

Csap

Munkács

Szatmár-Németi

Fütőházi kirendeltségek

Szatmár-Németi-gőzfürész

Gilvács

Nagykároly

Nyiregyháza

Taraczköz

Mármarossziget

Kőrösmező

Bátyu

Volócz

Lawoczne

Ungvár

Sianki

Szertárak

Debreczen

Fiók-szertárak

Debreczen

Királyháza

Munkács

Szatmár-Németi

Nyiregyháza

Állomások

Debreczen-kőrösmezői vonal

Debreczen, Nagycsere, Vámospércs, Nyirábrány, Érmihályfalva, Reszege-Piskolt, Szaniszló, Nagykároly, Nagymajtény, Domahida-Kismajtény, Gilvács, Szatmárzsadány, Szatmár-Németi gőzfürész [Szatmár-Németi], Szatmár-Németi, Mikola, Halmi, Feketeardó, Királyháza, Huszt, Bustyaháza, Técső, Taraczköz, Hosszúmező, Máramarossziget, Szigetkamara, Nagybocskó - Gyertyánliget [Nagybocskó], Nagybocskói-gyártelep, Visóvölgy, Terebesfejérpatak, Barnabás, Rahó, Tiszaborkut, Kőrösmező, Havasalja

Sátoraljaújhely-lawoczne és bátyú-királyházai vonal

Sátoraljaújhely, Bodrogszerdahely, Szomotor, Perbenyik, Bély, Csap, Beregsom-Mezőkaszony, Beregszász, Nagyborzsova-Nagymuzsaly, Tiszaújlak, Nagyszőllős, Barkaszó, Mezőterebes-Gorond, Munkács, Frigyesfalva, Szentmiklós, Kishidvég, Szolyva-Hársfalva, Vocsitelep, Zányka, Volócz, Kisszolyva, Beskid, Lawoczne, Bojárhollós

Kaba-nádudvari vonal

Nádudvar

Debreczen-füzesabonyi vonal

Debrecen vásártér [Debrecen], Macs, Balmazújváros, Nagyhortobágy, Ohat-Pusztakócs, Egyek, Tiszafüred, Poroszló, Kétútköz, Egerfarmos, Mezőtárkány

Óhat-Pusztakócs-polgári vonal

Tiszacsege, Szentmargitapuszta, Folyós, Polgár

Debreczen-nagyléta-derecskei vonal

Sáránd, Hajdubagos, Hosszupályi, Monostorpályi, Nagyléta-Vértes, Derecske

Nyiregyháza-csapi vonal

Kemecse, Nyirbogdány, Demecser, Pátroha, Kisvárda, Fényeslitke, Tuzsér, Záhony

Nyiregyháza-vásárosnaményi vonal

Nyiregyháza - vásártér [Nyiregyháza], Oros, Napkor, Apagy, Levelek-Magy, Ófehértó, Nyirbakta, Vaja, Nyirmada, Vásárosnamény

Nyiregyháza-tiszalöki vonal

Bashalom, Kisfástanya, Tiszalök, Tiszadada, Tiszadob

Nagykároly-csapi vonal

Tiszaszentmárton, Mándok, Tornyospálcza, Kopócsapáti, Vitka, Nagy-Dobos, Ópályi, Nyircsaholy, Nagyecsed, Ágerdő, Börvely, Kálmánd

Csáp-sianki-i vonal

Szürte, Ungvár, Ungvár megálló, Neviczke, Ókemencze, Perecseny, Bercsényifalva, Kisberezna, Nagyberezna, Révhely, Sóslak, Csontos, Malomrét, Fenyvesvölgy, Hajasd, Csorbadomb, Uzsok, Sianki

Nagykároly-zilahi és sarmaság-szilágysomlyói vonal

Mezőterem, Tasnádszántó, Tasnád, Szakácsi, Ákos, Alsószopor, Sarmaság, Szilágysomlyó, Szilágyballa, Haraklány, Zilah

Szatmár-Németi-nagybányai vonal

Alsófernezely, Szatmárudvari, Aranyosmeggyes, Apa, Szinérváralja, Iloba, Kissikárló, Buság-Misztótfalu, Nagybánya forgalmi kitérő [Nagybánya], Giródtótfalu, Felsőbánya

Szatmár-Németi-fehérgyarmati vonal

Lázári, Nagysagypeleske, Gacsály, Jánk-Majtis, Nagyszekeres, Penyige, Fehérgyarmat

Szatmár-Németi-bikszádi vonal

Szatmárnémeti-Szentvér, Szatmár átrakó kirendeltség [Szatmár], Batiz, Gombástanya, Sárköz, Muzsdai, Avasujváros, Vámfalu-Máriavölgyi-fürdő, Avasfelsőfalu, Bikszád

Taraczköz-nyéresházai vonal

Nyéresháza

Gilvács-nagysomkuti vonal

Krasznaterebes, Károlyierdőd, Soóspuszta, Középhomoród, Alsóhomoród, Szinfalu, Szamosborhid, Borsválaszút, Barlafalu, Erdőszáda, Pusztahidegkút, Nagysomkút

Szatmár-erdődvár-mátészalkai vonal

Kislippa, Szatmárhegyi piac [Szatmárhegy], Erdődvár, Vetés, Ovári, Csenger, Pátyod-Jánosi, Porcsalma-Tyukod, Szatmár-Ököritó, Győrtelek-Jékeytanya, Kocsord

Debreczen-püspökladányi vonal

Ebes, Hajduszoboszló, Kaba

Nyiregyháza-mátészalkai vonal

Nagykálló, Kállósemjén, Máriapócs, Nyirbátor, Hódász, Mátészalka

Debreczen-szerencsi vonal

Bocskaykert, Hajduhadház, Ujfehértó, Nyiregyháza, Görögszállás, Rakamaz, Tokaj, Tarczal

Debreczen-tiszalöki vonal

Hajduszentgyörgy, Hajduböszörmény, Hajdudorog, Hajdunánás, Büdszentmihály

Máramarossziget-aknaszlatinai vonal

Aknaszlatina

Kolozsvári üzletvezetőség [Kolozsvár]

I. Általános osztály

a) Titkárság

b) Segédhivatal

d. Anyag és leltár beszerzési csoport

II. Épitési és pályafentartási osztály

III. Forgalmi és kereskedelmi osztály

IV. Vontatási osztály

V. Számosztály

Forgalmi főnökségek

Nagyvárad

Brassó

Osztálymérnökségek

Nagyvárad

Nagyvárad-vaskohi

Nagyvárad-Vésztő-Hollódi

Kisujszállás

Kolozsvár

Nagyenyed

Medgyes

Segesvár

Nagyszeben

Marosvásárhely

Marosludas

Brassó

Brassó. (H. é. v.)

Csikszereda

Dicsőszentmárton

Székelyhid

Gyergyószentmiklós

Fogaras

Talpfatelitő-telepek

Mezőtelegd

Nagyenyed

Fütőházak

Nagyvárad

Kolozsvár

Brassó

Marosvásárhely

Tövis

Gyimes

Segesvár

Aranyosgyéres

Székelykocsárd

Küküllőszög

Marosludas

Mádéfalva

Sepsiszentgyörgy

Vésztő

Székelyhid

Szertárak

Kolozsvár

Brassó

Nagyvárad

Tövis fiókszertár [Tövis]

Állomások

Biharpüspöki-predeali fővonal

Biharpüspöki, Nagyvárad, Várad-Velencze, Fugyivásárhely, Mezőtelegd, Élesd, Rév, Brátka, Bucsa, Csucsa, Kissebes

Biharpüspöki-predeáli fővonal

Bánffyhunyad, Sztána, Egeres, Magyarnádas, Kolozsvár, Apahida, Kolozs-Kara, Kolozssósfürdő, Virágosvölgy, Aranyosgyéres, Harasztos, Székelykocsárd, Felvincz, Nagyenyed, Tövis, Karácsonfalva, Küküllőszög, Balázsfalva, Hosszuaszó, Mikeszásza, Kiskapus, Medgyes, Eczel, Erzsébetváros, Dános, Segesvár, Héjjasfalva, Szederjes, Erked, Homoródbene, Kacza, Homoród-Kőhalom [Homoród], Alsórákos, Ágostonfalva, Apáca, Földvár, Botfalu, Brassó, Derestye-Hétfalu, Tömös, Predeal

Nagyvárad-gyomai vonal

Őssi, Gyíres, Szakál, Komádi, Iráz, Kót, Szeghalom, Kőrösladány, Kéthalom, Dévaványa

Pusztaecseg-kisújszállási vonal

Pusztaecseg, Kisújszállás

Nagyvárad-érmihályfalvi vonal

Bihar, Paptamási, Gyapoly, Bihardiószeg, Székelyhid, Érselind

Székelyhid-szilágysomlyói vonal

Apátkeresztur, Vedresábrány, Margitta, Felsőábrány, Bályok, Szoldobágy, Széplak, Ipp-Zoványfürdő, Szilágynagyfalu, Szilágysomlyó

Vésztó-hollódi vonal

Vésztő, Okány, Sarkadkeresztur, Méhkerék, Gyanté, Illye, Csegőd megálló [Csegőd], Feketebátor, Erdőgyarak, Tenke

Nagyvárad-vaskoh-baresti vonal

Nyárló, Magyargyepes, Kardó, Drágcséke, Magyarcséke, Tasádfő, Hollód, Sólyom, Belényes, Szudrics, Vaskoh-Barest

Szombatság-Rogoz-dobresti vonal

Szombatság-Rogoz, Dobrest

Füzesgyarmat-püspökladányi vonal

Füzesgyarmat, Füzesgyarmat felső áll, Biharnagybajom, Csillagtanya, Biharudvari, Szerep, Hosszuhát, Ürmöshát, Püspökladány

Kiskapus-nagyszebeni vonal

Nagyselyk, Ladamos, Vizakna, Vizaknafürdő, Nagyszeben

Székelykocsárd-madéfalvai vonal

Marosludas, Radnót, Maroscsapó, Kerelőszentpál, Nyárádtő, Maros-Vásárhely, Maros-Vásárhely felsőváros, Sáromberke, Gernyeszeg, Szászrégen, Idecsfürdő, Marosvécs, Magyaró, Déda, Ratosnya, Palotailva, Gödemesterháza, Maroshéviz, Várhegy, Ditró, Gyergyószentmiklós, Szárhegy, Vasláb, Marosfő, Csikszentdomokos, Karczfalva, Csikmadaras

Marosludas-beszterczei vonal

Mező-Záh, Mezőméhes, Báld, Nagysarmás, Kissármás, Nagyczég-Budatelke, Szentmihálytelke, Kecsed, Szászszentgyörgy, Lekencze, Kerlés

Küküllőszög-parajdi vonal

Zsidve, Szépmező, Küküllővár, Sövényfalva, Dicsőszentmárton, Abosgálfalva, Bonyha, Korodszentmárton, Balavásár, Erdőszentgyörgy, Sóvárad, Makfalva m. h [Makfalva], Szováta, Parajd

Héjjasfalva-székelyudvarhelyi vonal

Székelykeresztur, Nagygalambfalva, Székelyudvarhely, Bögöz

Brassó-zernesti vonal

Brassóbertalan, Keresztényfalva, Barczarozsnyó, Zernest

Brassó-bereczki vonal

Prázsmár, Uzon, Sepsiszentgyörgy, Réty-Eresztevény, Nagyborosnyó, Barátos, Kovászna, Zabolafürésztelep, Imecsfalva, Kézdivásárhely, Bélafalva, Kézdiszentlélek, Bereczk

Sepsiszentgyörgy-madéfalva-gyimesi vonal

Sepsibodok, Málnás-fürdő, Sepsibükszád-Bálványosfüred, Tusnádfürdő, Tusnád község [Tusnád], Csikszentsimon, Csikszentkirály, Csikszereda, Madéfalva, Csikrákos, Szépviz-Csikszentmihály, Lóvész kitérő [Lóvész], Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok, Gyimes

Aranyosgyéres-tordai vonal

Torda

Székelykocsárd-marosujvári vonal

Marosujvár

Nagyszeben-fogaras-brassói vonal

Felsősebes, Felek, Alsóporumbák, Alsóárpás, Alsóvist, Alsószombatfalva, Fogaras, Mundra, Sárkány, Ósinka, Ujsinka, Sárkánytanya m. á. h [Sárkánytanya], Homoródvölgy, Vledény, Szunyogszék, Feketehalom, Vidombák

Aradi üzletvezetőség [Arad]

I. Általános osztály

II. Pályafentartási és épitési osztály

III. Forgalmi és kereskedelmi osztály

IV. Vontatási osztály

V. Számosztály

Forgalmi főnökségek

Szolnok

Piski

Osztálymérnökségek

Szolnok

Jászberény

Orosháza

Arad

Püspökladány

Mezőtur

Békéscsaba

Arad

Máriaradna

Piski

Gyulafehérvár

Szentágota

Petrozsény

Hátszeg

Talpfatelitőtelep

Sofronya

Fütőházak

Szolnok

Püspökladány

Mezőtur

Békéscsaba

Gyula

Arad

Piski

Petrozsény

Nagyszeben

Váralja

Jászapáti

Szajol

Kisujszállás

Karczag

Békés

Kétegyháza

Orosháza

Gyulafehérvár

Szertárak

Szolnok

Piski

Arad

Gyulafehérvár

Állomások

Budapest-arad-tövisi vonal

Rákoskeresztúri nyaraló [Rákoskeresztúr], Maglód, Gyömrő, Mende, Tápiósüly-Tápiósáp, Tápiószecső, Nagykáta, Tápiószele, Tápiógyörgye, Ujszász, Szolnok, Szajol, Pusztapó, Mezőtúr, Nagylapos, Gyoma-Nagyállás, Gyoma, Kőröstarcsa, Mezőberény, Békés Földvár [Békés_], Békéscsaba, Ujkigyós, Kétegyháza, Lökösháza, Kurtics, Sofronya, Arad, Glogovácz, Csicsér, Gyorok-Ménes, Paulis, Máriaradna, Milova-Odvos, Konop, Nádas, Berzova, Batucza, Tótvárad, Soborsin, Iltyó, Zám, Jófő, Marosillye, Branyicska, Déva, Piski, Piski rendező p.-u, Szászváros, Alkenyér, Alvincz, Gyulafehérvár

Hatvan-szolnoki vonal

Jászfényszaru, Pusztamonostor, Jászberény, Jánoshida-Boldogháza

Újszász-jászapáti-vámosgyörki vonal

Felsőszászberek, Jászladány, Pusztakürt, Jászkisér, Jászapáti, Jászdózsa, Jászárokszállás

Szolnok-kiskunfélegyházai vonal

Tószeg, Tiszavárkony, Vezseny, Ujbőg, Ujkécske, Alpár, Tiszaújfalu

Karczag-tiszafüredi vonal

Karczagi vásártér [Karczag], Tatárülés, Kunmadaras, Tiszaszentimre, Tiszaszőllős

Szajol-püspökladány-biharpüspöki vonal

Törökszentmiklós, Barta, Fegyvernek, Turkeve, Kisújszállás, Karczagi puszta [Karczag], Karczag, Apavára, Püspökladány, Báránd, Sáp, Berettyóujfalu, Mezőkeresztes

Mezőtur-szarvas-mezőhegyesi vonal

Szarvas, Csabacsüd, Kisszénás, Kondoros, Kiscsákó, Pálmatér, Nagyszénás, Kardoskút, Tótkomlós, Nagymajláth-Ambrózfalva, Pitvaros

Pusztatenyő-kunszentmárton-szentesi vonal

Pusztatenyő, Pusztakengyel, Martfü, Tiszaföldvár, Homok, Kunszentmárton, Nagytőke

Mezőtúr-túrkevei vonal

Pusztatúrpásztó, Túrkeve

Békésföldvár-békési vonal

Békés

Szentes-hódmezővásárhelyi vonal

Szentes, Szegvár, Mindszent, Mártély

Őssi-békéscsabai vonal

Less, Cséffa, Nagyszalonta, Kötegyán, Sarkad, Gyula

Gyula-simonyifalvai vonal

Paradicsommajor, Gyulavári, Solymosmajor, Dénesmajor, Bedőszeg, Nagyzerind, Nádasmajor, Ágya, Miske, Vadász, Simonyifalva

Békéscsaba-szegedrókusi vonal

Gerendás, Csorvás, Orosháza, Vásárhelykutas, Kútvölgy, Hódmező-Vásárhely, Hódmezővásárhelyi népkert [Hódmezővásárhely], Algyő

Hódmező-Vásárhely-nagysztmiklósi vonal

Hódmező-Vásárhely-Ujváros, Szikáncs, Földeák, Makó-Ujváros, Magyarcsanád, Őscsanád, Nagyszentmiklós felső-pályaudvar [Nagyszentmiklós]

Kiskúnfélegyháza-csongrád-orosházi vonal

Gátér, Csongrád, Fábián, Gádoros, Szentetornya

Fábián-zoltántérmajori vonal

Lajostanya, Zoltántérmajor

Arad-temesvári vonal

Ujarad-Kisszentmiklós, Németság, Vinga, Orczyfalva, Merczifalva, Szentandrás

Temesvár-máriaradnai vonal

Gyarmata, Brukenau, Fibis, Máslak-Remete, Charlottenburg, Allios, Temeshidegkut, Lippa

Gyulafehérvár-zalatnai vonal

Gyulafehérvár-belváros, Sárd-Magyarigen, Metesd, Galacz-Fenes, Zalatna

Alkenyér-kudsiri vonal

Felkenyér, Kudsir

Alvincz-nagyszebeni vonal

Szászsebes, Kelnek, Koncza, Erdélyszerdahely, Kisapold, Nagyapold, Gális, Szelistye, Orlát, Kereszténysziget, Kistorony, Nagyszeben

Nagyszeben-nagydisznódi és olthidi kitérő-verestoronyi vonal

Sellemberk, Nagydisznód, Vesztény, Vesztényi farakodó, Nagytalmács, Olthidi kitérő [Olthid], Verestorony

Segesvár-szentágota-nagyszebeni vonal

Hégen, Szentágota, Vérd, Bendorf, Alczina, Ujegyház, Márpod, Holczmány, Hortobágyfalva, Hermány, Moh, Szépveresmart, Vurpod

Nagykikinda-aradi vonal

Nákófalva, Nagykomlós, Kisősz, Pészak, Marospart

Zsombolya-lovrini vonal

Bogáros, Csatád, Grabác

Piski-vajdahunyadi vonal

Vajdahunyad

Piski-petrozsényi-lupényi vonal

Bácsi, Kalán-Zeykfalva [Zeykfalva], Russ, Váralja, Bajesd, Puj, Livádia, Krivádia, Merisor, Banica, Bolibarlang, Petrozsény, Livazény, Alsó-Barbatyény, Vulkán, Lupény

Karánsebes-hátszegi vonal

Karánsebesi téglagyár [Karánsebes], Obrezsa, Glimboka, Nándorhegy, Csirésa, Ruszkabánya Voiszlova [Ruszkabánya], Bauczár, Hunyad vaskapu [Hunyad], Bukova, Várhely, Kernyesd, Poklisa, Hátszeg

Nagykikinda-nyerői vonal

Nagyteremia, Nyerő

Szegedi üzletvezetőség [Szeged]

I. Általános osztály

Anyag- és leltárbeszezés

Segédhivatal

II. Épitési és pályafentartási osztály

III. Forgalmi és kereskedelmi osztály

IV. Vontatási osztály

V. Számosztály

Forgalmi főnökségek

Eszék

Nagy-Becskerek

Temesvár

Osztálymérnökségek

Szeged

Eszék

Nagykikinda

Temesvár

Temesvár-Versecz

Orsova

Versecz

Oravicza

Zombor

Zombor-Óbecse

Eszék-Batrina [Eszék]

Vinkovcze

Bród

Mitrovicza

Szeged-gombosi osztálymérnökség

Szabadka

Szabadka-zentai osztálymérnökség

Szabadka, Lugos

Óbecse-újvidék-titeli osztálymérnökség

Ujvidék, Nagybecskerek-Versecz [Nagybecskerek], Nagybecskerek-Pancsova, Nagybecskerek-Zsombolya, Nagyszentmiklós, Resicza

Fütőházak

Szeged-Rókus

Szeged-rendező

Temesvár-Józsefváros

Karánsebes

Oravicza

Gombos

Kompátkelési főnökség, Gombos

Vinkovcze

Bród

Eszék

Lugos

Orsova

Nagybecskerek

Versecz

Zombor

Németbogsán

Zsebely

Liebling

Anina

Szécsány

Módos

Zenta

Erdőd

Borovó

Ruma

Siklós

Szertárak

Szeged-Rókus

Temesvár

Nagybecskerek

Bród

Resicza

Karánsebes

Versecz

Szécsány

Zombor

Eszék

Vinkovcze

Állomások

Szeged-orsovai vonal

Szeged, Ujszeged, Szőreg, Óbéba, Oroszlámos, Valkány, Mokrin, Nagykikinda, Szenthubert, Zsombolya, Kláriszőlők, Gyertyámos, Beregszó, Szakálháza, Temesvár-Józsefváros, Temesvár-Gyárváros, Temes-Remete, Temesrékás, Topolovecz, Lugos, Gavosdia, Kavarán-Szákul, Karánsebes, Ujkaránsebes, Körpa, Vallisora, Temesszlatina, Örményes, Teregova, Porta-Orientalis, Domasnia-Kornya, Jablanicza, Mehadie, Herkulesfürdő, Toplecz, Orsova

Szeged-Rókus-gombosi vonal

Szeged-Rókus, Röszkeszentmihálytelek, Horgos, Horgosi Királyhalom, Palicsfürdő, Tavankut, Bajmok, Babapuszta, Nemesmilitics, Zombor, Bácsszentiván, Szond, Ujgombos, Gombos

Horgos-zentai vonal

Martonos, Magyarkanizsa, Adorján, Zenta

Szabadka-óbecsei vonal

Békova, Orom, Karjad, Ada, Mohol, Péterréve, Óbecse

Baja-zombor-újvidéki vonal

Vaskut, Gara, Regőcze, Őrszállás, Gádor, Zsarkovácz, Sztapár, Szilberek, Hódság, Paripás, Parrag, Szépliget, Bulkeszi, Petröcz-Dunagálos, Ófutak

Zombor-óbecsei vonal

Csonoplya, Kerény, Ujszivácz, Ószivácz, Cservenka, Bácsszenttamás, Turja

Óbecse-újvidéki vonal

Bácsföldvár, Csurog, Zsablya, Boldogasszonyfalva, Temerin, Tiszaistvánfalva, Vaskapu

Vaskapu-titeli vonal

Káty, Tiszakálmánfalva, Sajkásszentiván, Tündéresdunagárdony, Sajkáslak, Titel

Szőreg-karlova-n.-becskereki vonal

Ó- és Ujszentiván [Ószentiván], Gyála, Szerbkeresztur, Törökkanizsa, Szanád, Csóka, Tiszaszentmiklós, Pádé, Esztermajor, Bocsár, Karlova, Beodra, Török-Becse-Aracs, Kumán, Melencze, Elemér, Nagybecskerekbégapart, Nagybecskerek

Valkány-varjas-temesvári vonal

Óbessenyő, Nagyszentmiklós, Sárafalva, Ráczszentpéter, Perjámos, Varjas, Kétfél, Baraczháza, Knéz, Hodony

Temesvár-nagyszentmiklósi vonal

Ujbessenyő, Kisbecskerek, Billéd, Sándorháza, Lovrin, Nagyősz

Temesvár-módosi vonal

Keresztes, Rudna, Gyülvész, Ujpécs, Parácz, Románszentmihály, Utvin, Szabadfalu

Temesvár-báziási vonal

Temesság, Zsebely, Vojtek, Detta, Sztamora-Moravicza, Vattina, Versecz, Podporány, Jaszenova, Fehértemplom, Báziás

Temesvár-buziásfürdői vonal

Kissoda, Gyirok, Medves, Temesújlak, Törökszákos, Nagykövéres, Bakovár, Buziásfürdő

Versecz-gáttaja-marosillyei vonal

Versecz-Vásártér, Nagy-Szredistye, Nagy-Zsám, Klopódia, Ferendia, Nagysemlak, Soósd, Végvár-Kádár, Niczkyfalva, Keped, Szinérszeg, Boldur, Szapáryfalva, Bálincz, Bethlenháza-Klicsova, Bozsur-Zsupány, Bégamonostor, Igazfalva-Rakitta, Facset, Marzsina, Holgya, Laszó, Hunyad-Dobra

Zsebely-lieblingi vonal

Józsefszállás, Liebling

Zsebely-bókai vonal

Csákovár, Csákovár-Vásártér, Gilád, Bánlak, Tolvádia, Gyér, Surján-Zsibova

Vojtek-németbogsán-resiczabányai vonal

Birda, Gáttája, Móriczföld, Gertenyes, Zsidovin, Románbogsán, Németbogsán, Bogsánhuta, Kolczán, Monio, Kölnik, Románresicza, Resiczabánya m. h [Resiczabánya], Resiczabánya

Oravicza-zsidovini vonal

Majdán-Agadics, Kistikvány-Greovácz [Kistikvány], Kákova, Komoristye, Forotik, Nagyszurduk, Doklin, Királykegye, Füzes

Versecz-temeskubini vonal

Vlajkovec, Ulma, Temesmiklós, Károlyfalva, Alibunár, Románpetre, Mramorak-Deliblat, Bavaniste, Temeskubin

Románpetre-pancsovai vonal

Révaujfalu, Pancsova

Jaszenova-aninai vonal

Jám, Rakasdia, Oravicza, Majdán, Lissava, Krassova, Anina

Zsombolya-nagybecskereki keskenyvágányu vonal

Nagybecskerekvámház, Klekk, Katalinfalva, Bégaszentgyörgy, Ittvarnok-Rogendorf, Csősztelek, Magyar-Czernya, Németczernya

Nagybecskerek-zsombolyai vonal

Nagybecskerek gyártelep [Nagybecskerek], Sándorudvar, Lázárföld, Ernesztháza, Szárcsa, Szécsány, Módos, Fény, Párdány, Jánosföld, Ótelek, Öregfalu, Torontálújvár, Csene, Kécsa, Klári, Ujzsombolya

Sándorudvar-pancsovai vonal

Écska-Zsigmondfalva, Tomasovác, Torontál-Ozora, Antalfalva, Torontálvásárhely, Czrepaja, Ferenchhalom, Torontálalmás, Pancsova-Józsefváros

Szécsány-verseczi vonal

Csott, Bóka, Kanak, Ólécz, Széchenfalva-Ráros-Istvánvölgy, Györgyháza, Ujzichyfalva, Nagymargita, Laudontanya, Bethlen-Tanya, Temespaulis, Verseczrét

Számos-alibunári vonal

Jarkovácz, Számos, Dobricza, Ferdinándfalva, Illáncsa, Keviszőllős, Ujalibunár

Számos-antalfalvai vonal

Lajosfalva

India-vinkovczei vonal

Putinci, Ruma, Vogány, Mitrovicza, Mitrovicza Szávapart, Martinci, Kukujevce-Erdővég [Kukujevce], Sid, Tovarnik, Gjeletovci, Jankovci

Ruma-vrdniki vonal

Vrdnik

Ruma-klenák-szávaparti vonal

Budjanovci, Nikinci, Platicevo, Klenak, Klenáki Szávapart [Klenák]

Vinkovcze-zupanje-szávaparti vonal

Rokovczi-Andrijasevczi [Andrijasevczi], Cerna, Gradiste, Zupanje, Zupanjei-szávapart

Vinkovcze-brckai vonal

Otok, Vrbanja, Gunja, Brcka

Eszék-újkapela-batrinai vonal

Josipovac-Kravice [Josipovac], Bizovác, Normanci, Prandauovci, Koska, Breznica-Njemacka, Nasic, Matanovce, Zolján, Londjica, Ljeskovica, Caglin, Ciglenik, Pleternica, Ratkovica

Pleternica-pozegai vonal

Blacko-daksic, Pozega

Eszék-strizivojna-vrpoljei vonal

Cepin, Vladislavczi, Vuka-Dopsin [Dopsin], Semeljci-Sirokopolje [Semeljci], Viskovci, Djakovo, Budrovci-Piskorevci

Borovo-vukovári vonal

Vukovár

Strizivojna-vrpolje-samaci vonal

Samac

Villány-bród-b.-bródi vonal

Magyarbóly, Baranyavár-Pélmonostor, Dárda, Eszék, Eszék-alsóváros, Drávaszarvas, Erdőd, Dálja, Uj-Dálja, Borovo, Brsadin, Nustár, Vinkovcze, Ivankovo, Mikanovci, Strizivojna-Vrpolje [Strizivojna], Andrievci, Garcin, Bród, Bosznabród

Siklós-kiskőszegi vonal

Siklós, Baranyanagyharsány, Kistapolcza, Ráczboly, Beremend, Petárda, Baranyaszentistván, Benge, Karancs, Herczegszőllős, Csuza, Baranyavörösmart, Kiskőszeg

Szombathelyi üzletvezetőség [Szombathely]

I. Általános osztály

a) Titkárság

b) Anyag- és leltárkezelési csoport

c) Segédhivatal

II. Pályafentartási és épitési osztály

III. Forgalmi és kereskedelmi osztály

IV. Vontatási osztály

V. számosztály

Osztálymérnökségek

Czelldömölk

Keszthely

Körmend

Pápa

Pozsony-Porpáczi osztálymérnökség. Pozsony-Ujváros [Pozsony-Ujváros]

Székesfehérvár

HÉV. osztálymérnökség

Szombathely

Tapolcza

Varasd

Veszprém

Zalaegerszeg

Fütőházak

Czelldömölk

Jutas

Keszthely

Körmend

Pápa

Székesfehérvár

Szombathely

Tapolcza

Varasd

Fütőházi kirendeltség

Sopron

Fehring

Csáktornya

Krapina

Szertárak

Szombathely

Pápa

Tapolcza

Varasd

Celldömölk

Körmend

Székesfehérvár

Keszthely

Állomások

Győr-fehringi vonal

Győrszabadhegy, Kismegyer, Győrszemere, Ménfő, Gyömöre, Gecse-Gyarmath, Vaszar, Pápa, Mezőlak, Vinár, Czelldömölk, Ostffyasszonyfa, Sárvár, Porpácz, Vép, Szombathely, Kisunyom, Egyházasrádócz, Körmend, Zalaháshágyrimánmajor, Nagycsákány, Rátót, Szentgotthard, Gyanafalva

Pozsony-Újváros-szombathelyi vonal

Pozsony-Újváros, Ligetfalu, Oroszvár, Rajka, Mosonszolnok, Mosonszentjános, Bősárkány, Csatárimajor, Szilsárkány, Szil-Sopronnémeti, Magyarkeresztur-Zsebeháza, Beled, Dénesfa, Répczelak, Vámoscsalád, Hegyfalu, Alsószeleste

Székesfehérvár-czelldömölki vonal

Székesfehérvár, Forgalmi kirendeltség, Fejér-Zichyfalva, Várpalota, Pétfürdő, Hajmáskér, Jutas, Herend, Szentgál, Városlőd, Ajka, Devecser, Somlóvásárhely, Tüskevár, Boba

Szombathely-pinkafői vonal

Olad, Torony, Rohoncz, Csajta, Pinkaóvár, Sámfalva, Németszentmihály, Vasvörösvár, Felsőőr, Pinkafő

Szombathely-rumi vonal

Szentkirály, Gyöngyösszentkereszt, Táplánfa, Kaj, Vasszécsény, Csempeszkopács, Rum

Czelldömölk-csáktornyai vonal

Jánosháza, Nemeskeresztur, Ukk, Ötvös, Türje, Zalabér, Szepetk, Kemendollár, Zalaszentiván-Kisfaludpuszta, Zalaegerszeg, Bak, Tófej, Gutorfölde, Csömödér, Lenti, Rédics, Alsólendva, Muraszerdahely, Csáktornya

Ukk-balatonszentgyörgyi vonal

Gógánfa, Sümeg, Sümegi bazaltbánya, Lesenczetomaj, Tapolcza, Balatonederics, Vonyarczvashegy, Keszthely

Zágráb-máv.-csáktornyai vonal

Pusca-Bistra, Veliko-Trgoviste, Zabok-Krapina-Teplic [Zabok], Bedekovcina, Zlatar-Bistrica, Konscina, Budinscina, Novimarof, Varasd-Teplitz, Varasd, Forgalmi kirendeltség

Varasd-goluboveci vonal

Cerje-Tuzno [Cerje], Ivanec, Lepoglava, Golubovec

Zabok-Krapina-Teplic-krapinai vonal

Sveti-Kriz

Krapina

Türje-balatonszentgyörgyi vonal

Zalaszentgrót, Zalaszentlászló, Kehidakustyán, Zalacsány, Zalaapáti, Sármellék

Győr-jutas-újdombóvári vonal

Nyulfalu, Pannonhalma, Tarjánpuszta, Győrasszonyfa, Veszprémvarsány, Tápszentmiklós, Bakonyszentlászló, Zircz, Veszprém, Szentkirályszabadja, Papkeszi, Berhida, Küngős, Balatonfőkajár, Enying, Mezőkomárom-Városhidvég, Felsőnyék, Fürged, Fornádkecsege, Tamási-Majsamiklósvár, Ság-Nagykónyi [Nagykónyi], Kocsola-Ódalmand, Nagykonda

Pápa-csornai vonal

Marcaltő, Szany-Rábaszentandrás, Egyed-Rábacsanak, Rábapordány

Székesfehérvár-paksi vonal

Börgönd, Seregélyes, Zichyujfalu, Adony, Rácalmás, Dunapentele, Nagyvenyim, Herczegfalva, Ménesmajor, Előszállás, Dunaföldvár, Bölcske, Paks, Duna-Kömlőd

Bicske-sárbogárdi vonal

Felcsút, Alcsút-Felcsút, Vértesboglár, Vértesacsa, Lovasberény, Pátka, Csala, Pákozd, Belsőbáránd, Bodakajtor-Felsőszentiván, Aba-Sárkeresztur, Sárszentágota

Körmend-németújvári vonal

Pinkamindszent, Strém, Orbánfalu, Németujvár

Bánhida-pápai vonal

Környe, Bokod-Dad, Dad, Császár, Ete, Szák-Szend, Magyarszombathely, Bakonybánk, Gicz-Hathalom, Pápateszér, Ugod, Francziavágás, Nagygyimót

Felsőőr-felsőlövői vonal

Tarcsafürdő, Felső-Lövő

Körmend-muraszombati vonal

Nádasd, Zalaháshágy-Rimánymajor, Zalalövő, Pankasz, Őriszentpéter, Dávidháza-Kotormány, Őrihodos, Sal, Péterhegy-Tótkeresztur, Felsőlendva-Mátyásdomb, Battyánd, Muraszombat

Sopron-kőszegi vonal

Sopronkeresztur, Sopronnyék-Harácsony, Doborján-Lakfalva, Lakompak, Sopronszentmárton, Csáva, Felsőpulya, Felsőlászló, Rőtfalva-Rendek, Kőszeg

Balatonvidéki vonal

Fövenypuszta, Polgárdi szőllők [Polgárdi], Polgárdi, Füle, Balatonkenese, Balatonalmádi fürdő [Balatonalmádi], Alsóörs, Balatonalmádi öreghegy [Balatonalmádi], Balatonarács mh [Balatonarács], Balatonfüred, Aszófő-Tihany, Dörgicse-Akali, Zánka-Köveskál, Kővágóörs-Révfülöp, Badacsonytomaj, Badacsony, Nemestördemicz

Zágrábi üzletvezetőség [Zágráb]

I. Általános osztály

a) Titkárság

b) Anyag- és leltárbeszerzés

c) Segédhivatal

II. Pályafentartási és épitési osztály

III. Forgalmi és kereskedelmi osztály

IV. Vontatási osztály

V. Számosztály

a) Gyüjtőpénztár

b) Könyvelési csoport

c) Számfejtési csoport

d) Pályafentartási csoport

e) Forgalmi csoport

f) Vontatási csoport

g) Anyagszerkezelési csoport

h) Pénztárvizsgálók

Forgalmi főnökségek

Kaposvár

Pécs

Fiume

Osztálymérnökségek

Sárbogárd

Dombóvár

Kaposvár

Hév. osztálymérnökség. Kaposvár

Csurgó

Zágráb

Károlyváros

Hév. osztálymérnökség. Károlyváros

Delnice

Fiume

Sziszek

Ujgradiska

Lipik

Belovár

Pécs

Marczali

Szekszárd

Szigetvár

Talpfatelitő-telep

Novska

Fütőházak

Dombóvár

Kaposvár

Zágráb

Károlyváros

Cameralmoravica

Fiume

Üszög

Bátaszék

Dugo selo

Belovár

Szt.-Lőrinc

Zákány

Fütőházi kirendeltségek

Fiume-Brajdicza

Keszőhidegkut-Gyönk

Somogyszob

Komló

Banovajaruga

Novska

Volinja

Vizállomások

Ercsi

Adony-Pusztaszabolcs

Sárosd

Simontornya

Beleg

Kőrös

Ogulin

Fuzine

Szigetvár

Hidas-Bonyhád

Jasenovac Száva/M [Jasenovac Száva/M.]

Ujkapela-Batrina

Ujgradiska

Kocsivizsgálók

Barcs

Pécs

Sziszek

Szertárak

Zágráb

Pécs

Dombóvár

Kaposvár

Zákány

Károlyváros

Cameral-Moravica

Fiume

Üszög

Dombóvár

Állomások

Budapest-fiumei vonal

Budafok, Nagytétény-Diósd [Nagytétény], Érd, Százhalombatta, Ercsi, Ferenczmajor, Adony Pusztaszabolcs [Adony], Szolgaegyháza, Sárosd, Szilfamajor, Sárbogárd, Rétszilas, Simontornya, Tolnanémedi, Pinczehely, Keszőhidegkut-Gyönk, Szakály-Hőgyész, Kurd-Csibrák, Döbrököz, Ujdombóvár, Dombóvár, Baté, Kaposvár, Kaposmérő, Kiskorpád, Jákó, Beleg, Somogyszob, Szenta, Csurgó, Gyékényes, Kaproncza, Lepavina, Carevdar, Kőrös, Gradec, Vrbovec, Dugo selo, Sesvete, Zágráb, Leskovac, Zdencina, Jaska, Lazina, Draganic, Károlyváros, Duga resa, Zvecaj, Generalski stol, Tounj, Josip dol, Ogulin, Gomirje, Vrbovsko, Cameralmoravicza, Brod-Moravice, Skrad, Susica, Delnice, Lokve, Fuzine, Lic, Plase, Meja, Buccari, Fiume-Elágazás, Fiume

Sárbogárd-szekszárd-bátaszéki vonal

Czecze, Vajta, Nagydorog, Kölesd-Tengelicz, Hidja-Pusztaapáti, Tolna-Mözs, Szekszárd, Öcsény, Decs, Sárpilis-Óberek, Bátaszék

Keszőhidegkút-gyönk-tamási-majsamiklósvári vonal

Adorjánpuszta, Tamási-Majsamiklósvár

Bátaszék-újdombóvári vonal

Mágocs, Szászvár-Máza, Hidas-Bonyhád, Mórágy

Újdombóvár-üszögi vonal

Sásd, Bakócza-Felsőmindszent, Abaliget, Bükkösd, Szentlőrincz, Pellérd, Pécs, Pécskülváros

Bakócza-Felsőmindszent-komlói vonal

Magyarhertelend, Magyarszék, Mecsekjánosi, Komló

Pécs-barcsi vonal

Szigetvár, Darány, Középrigócz, Barcs

Szentlőrincz-nasici vonal

Magyarszentiván-Gusztávmüve, Sumony, Okorág-Kárászpuszta, Sellye, Dráva-Sztára-Zaláta, Noskovci, Medinci-Senkovac, Bukovica, Mikleus, Cacinci, Zdenci, Fericanci, Susine-Gjurgjenovac [Susine]

Kaposvár-felsőmocsolád-siófoki vonal

Toponár, Répáspuszta, Somodor-Somogyaszaló, Mernye, Felsőmocsolád, Kisbárapáti, Bonnya, Nagytoldipuszta-Andocs [Andocs], Karád, Kötcse-Csicsalpuszta, Kapoly, Tab, Nagybábony-Koppánymegyer, Som-Nagyberény, Ádánd, Jut

Kaposvár-fonyódi vonal

Kaposfüred, Somogyjád, Osztopán, Somogyvár, Öreglak, Lengyeltóti, Pusztaberény, Fonyód

Kaposvár-szigetvári vonal

Szentbalázs, Kaposgyarmat-Hajmás, Gálosfa, Almamellék, Szentlászló, Mozsgó-Szulimán

Kaposvár-barcsi vonal

Bárdibükk, Lipótfa, Kadarkút, Hencse-Hedrehely, Németlad-Gyöngyöspuszta, Homokszentgyörgy, Kálmáncsa, Szulok

Somogyszob-balatonsztgyörgyi vonal

Alsósegesd, Böhönye, Mesztegnyő, Marczali, Kéthely, Balatonkeresztur

Somogyszob-barcsi vonal

Nagyatád, Lábod, Görgeteg, Erdőcsokonya, Somogytarnócza, Barcstelep

Kőrös-belovár-verőcze-viroviticai vonal

Szentiván-Zsabnó, Rovisce, Belovár, Belovárgőzmalom, Misulinovac, Katalena, Klostar, Pitomaca, Vukosvaljevica [Vukosavljevica], Spisic-Bukovica, Antunovac

Klostar-virjei vonal

Gjurgjevac, Virje

Dugo selo-novskai vonal

Ivanic grad, Novoselec-Kriz [Novoselec], Moslavina-Popovaca [Popovaca], Kutina, Banovajaruga, Lipovljani

Banovajaruga-pakraci vonal

Poljana, Kukunjevac, Lipik

Sziszek-bosznabródi vonal

Sziszek, Caprag, Blinski kut, Sunja, Sás, Dubica, Novska, Rajic, Okucani, Medare-Dragalic [Dragalic], Ujgradiska, Petrovoselo staro, Ujkapela-Batrina, Orijovac, Sibinj

Caprag-vrginmost-károlyvárosi vonal

Moscenica, Petrinja, Hrastovica, Kraljevcani, Grabovac, Glina, Topusko-Toplice, Vrginmost, Vojnic, Utinja, Skakavac, Recica

Sunja-doberlini vonal

Majur, Kostajnica, Volinja

Cs. kir. szab. déli vaspályatársaság (Magyarországon lévő vonalai.)

Üzletigazgatóság [Bpest, I., Mészáros-u. 19. sz.]

A) Általános igazgatási osztály

Elnöki iroda

Kiadóhivatal és kőnyomda

Iktató, irattár és körözvénytárszerkesztőség

Menetkedvezményi iroda

Személyzetügyi és számviteli iroda

Jog- és adóügyi iroda

A betegsegélyző pénztár és a baleset elleni biztositó alapkezelésével megbizott iroda

Egészségügyi szolgálat

B) Forg. és szállitási osztály

Személyzetügyi iroda

Állomási szolgálat. Ügyviteli ellenőrség

Menetszolgálat

Pénztár-ellenőrzési és számviteli szolgálat

Távirda- és jelzési szolgálat

Az üzletigazgatóság távirda- és telefonirodája

A kocsitelepnek és felszerelési tárgyainak főintézősége

Oktatási és vizsgázási szolgálat

Iktató és irattár

C) Vonatmozgositási és mühelyi osztály

Vontatási iroda

Szerkesztési iroda

Számviteli iroda

Személyzeti ügyek

Iktató és kiadó

D) Épitési és pályafentartási osztály

Pályafelügyelet és személyzeti ügyek

Alépitmény

Vashidakat vizsgáló iroda

Felépitmény

Magasépitmény

Kisajátitás

Anyag- és számügy

Iktató és kiadó

E) Kereskedelmi (dijszabási) osztály

F) Visszkereseti dijvisszatéritési, kárbiztositási, leszámolási és egyenlegezési osztály

Visszkereseti szolgálat

Dijvisszatéritési szoglálat

Leszámolási szolgálat

a), b)

Egyenlegezési és kárbiztositási szolgálat

Iktató és kiadó

A szegedi vasuti központi leszámoló hivatalba beosztottak

G) Anyagszerkezelési osztály

Anyagszertár

Élelmezési raktár Budapesten

Osztálymérnökségek

Budapest

Székesfehérvár

Siófok

Kanizsa

Szombathely

Sopron

Barcs

Daruvár

Zágráb

Mühely

Székesfehérvár

Fütőházak

Budapest

Székesfehérvár

Kanizsa

Szombathely

Barcs

Sziszek

Fiume

Forgalmi és kocsiintézőségi kirendeltségek

Nagykanizsa

Zágráb

Forgalmi kirendeltségek

Budapest

Székesfehérvár

Szombathely

Barcs

Távirda ellenőrségi kirendeltség

Nagykanizsa

Állomások

Budapest. D. v. [Budapest]

Budapest városi iroda

Budapest-Kelenföld. Déli vasut irodája [Budapest, Kelenföld]

Budafok délivasut [Budafok]

Budafok délivasut mh

Nagytétény

Tárnok

Martonvásár

Velencze

Kápolnásnyék

Dinnyés

Székesfehérvár

Szabadbattyán

Kiscséri puszta [Kiscsér]

Lepsény

Balaton-Aliga

Siófok

Szántód

Falu-Szemes

Balatonboglár

Máriatelep

Balatonszentkeresztur fürdő [Balatonszentkeresztur]

Balatonszentgyörgy

Sávoly

Komárváros

Zalaszentjakab

Nagyrécse-kitérő

Nagykanizsa

Mura-Keresztur

Kotor-Alsódomboru

Alsómihályfalva

Murakirály-Perlak

Kisszabadka

Csáktornya

Moha

Bodajk

Mór

Kisbér

Ászár megálló r.-hely [Ászár]

Nagyigmánd

Komárom. Délivasut irodája [Komárom]

Lajtaszentmiklós

Savanyukut

Rétfalu-Siklósd

Nagymarton

Márczafalva-Fraknónádasd

Lépesfalva-Somfalva

Ágfalva

Sopron

Harka-Kópháza

Nagyczenk

Sopronkövesd megállóhely [Sopronkövesd]

Lövő

Bük

Acsád

Szombathely

Dömötöri

Rábamolnári

Vasvár

Oszkó

Győrvár

Zalaszentiván

Bucsuszentlászló

Zalaszentmihály-Pacsa

Gelse

Légrád

Zákány

Góla

Berzencze

Vizvár

Babócsa

Barcs

Lukac

Verőcze-Virovitica [Verőcze]

Tersovac-Suhopolje [Suhopolje]

Pivnica

Gjulaves

Bastaji

Daruvár

Sirac

Pakrácz

Cabuna

Sladojevce

Slatina

Koncanica-Zdenci [Koncanica]

Podsused

Zapresic

Savski-Marof

Zágráb D. v. [Zágráb]

Lekenik

Nagy Gorica

Odra megállóhely [Odra]

Sziszek

Kőszeg

Fiume

Cs. kir. szab. kassa-oderbergi vasut. (Magyarországon lévő vonalai.) [Budapest]

Igazgatósági tagok

Az igazgatóság állandó előkészitő bizottsága

Felügyelő-bizottság

Bizottsági tagok

I. Vezérigazgatóság [Budapest]

A) szakosztály. Általános igazgatási szakosztály

A/I. ügyosztály

Titkárság, Jegykezelés, Segédhivatalok, (Kiadó.), (Iktató.), (Irattár.)

A/II. ügyosztály. Jogi és kisajátitási ügyek

Jótékonyság és egészségügy

A/III. ügyosztály. Jótékonysági ügyek

A/IV. ügyosztály. Egészségi ügyek

A ruttkai fogyasztási szövetkezethez beosztva, Az iglói nevelő- és tápintézethez beosztva

A/V. ügyosztály. Anyagbeszerzési ügyek

B) Pénzügyi szakosztály

BI. ügyosztály. Főkönyvvezetőség v. főpénztár

BII. ügyosztály. Számfejtőség

BIII. ügyosztály. Anyagszerkezelőség

BIV. ügyosztály. Kiadási ellenőrség

C) Forgalmi szakosztály

CI. ügyosztály. Forgalmi állomási és vonatszolgálat

CII. ügyosztály. Számosztály

CIII. ügyosztály. Kocsi ellenőrség

D) Kereskedelmi szakosztály

D/I. ügyosztály. Dijszabási ügyosztály

D/II. ügyosztály. Statisztikai ügyosztály

D/III. ügyosztály. Visszkereseti ügyosz

D/IV. ügyosztály. Visszatéritési ügyek

E) Épitési és pályafentartási szakosztály

E/I. ügyosztály. Általános és pályafentartási ügyek

E/II. ügyosztály. Müszaki ügyek

Biztositó berendezési ügyosztály

E/III. ügyosztály. Számosztály

F) Gépészeti szakosztály

F/I. Vontatási ügyosztály

F/II. Mühelyi ügyosztály

F/III. Számosztály

Villamos ügyek

G) Bevételi ellenőrzési szakosztály

G/I. Áruforgalmi ügyosztály

G/II. Személy- és podgyászforgalmi, állomási pénztár- és vámolási ügyosztály

Az átrovatolási bizottságban, Wienben [Wien]

Üzletvezetőség [Teschen]

Forgalmi osztály

Vontatási osztály

Pályafentartási osztály

Anyagszerosztály

Forgalmi ellenőrök

A magyar vonalon

Az osztrák vonalon

Gyűjtőpénztár [Teschen]

Főműhely [Ruttka]

Főszertár

I. kezelési osztály

II. kezelési osztály

III. kezelési osztály

IV. kezelési osztály

IV/a. kezelési osztály

V. kezelési osztály

VI. kezelési osztály

Térszolgálat

Fiókszertárak

Kassa

Abos

Eperjes

Igló

Gölniczbánya

Liptószentmiklós

Rózsahegy

Zsolna

Ruttka-rendező

Jablunkau

Karwin

Dombrau

Oderberg

Állomások

Kassa

Hernádszentiván

Abos

Kisladna

Kassahámor

Margitfalva

Istvánhuta

Korompa

Szepesolaszi

Márkusfalva

Igló

Batizfalva

Csorba

Vágfalva

Vychodna

Király-Lehota

Liptóujvár

Liptószentmiklós

Liptó-Tepla

Rózsahegy

Rózsahegy-Fonógyár

Fenyőháza

Kralován

Turán

Szucsány

Ruttka

Sztrecsény

Várna

Zsolna

Kiszuczaujhely

Karásznó

Csacza

Aradi és csanádi egyesült vasutak [Arad]

Igazgatóság

I. Általános igazgatási osztály

II. Pályafentartás

I. osztálymérnökség [Arad], II. osztálymérnökség [Kisjenő], III. osztálymérnökség [Arad], IV. osztálymérnökség [Gurahonc]

III. Vontatási és műhelyi szakosztály [Arad]

IV. Forgalmi szakosztály

V. Kereskedelmi osztály

VI. Pénzügyi osztály

VII. Anyag- és leltári osztály

Állomások

Arad

Pécska

Battonya

Mezőhegyes

Csanádpalota

Nagylak

Apátfalva

Makó

Kiszombor

Szeged

Mezőkovácsháza

Magyarbánhegyes

Megyesegyháza

Kétegyháza

Elek

Székudvar

Kisjenő

Simánd

Zimánd

Ujszentanna

Világos

Muszka-Magyarád

Pankota

Ternova

Apatelek

Borosjenő

Csermő

Bokszeg

Repszeg

Borossebes

Almásalcsill

Gurahoncz

Acsuczza

Halm.-Csucs

N.-Halmágy

Alvácza

Körösbánya

Brád

Borossebes-menyházai vasut

Borossebes-Buttyin

Menyházafürdő

Alföldi első gazdasági vasut

Arad

Békéscsaba

Mezőkovácsháza

Győr-sopron-ebenfurti-vasut

Igazgatóság [Budapest, IV., Veres Pálné-utca 30.]

Üzletigazgatóság [Sopron]

Ügyosztályok

A) Általános igazgatás, B) Pályafentartás, C) Forgalom, D) Vonatmozgositás és vontatás, E) Pénzügy, F) Dijszabási, visszatéritési és kartell leszámolási ügyosztály, G) Bevétel ellenőrzési, szállitmányozási és visszkereseti ügyosztály, H) Anyagbeszerzési és ellenőrzési ügyosztály

Osztálymérnökségek

Győr

Enese

Csorna

Kapuvár-Garta

Mexikó

Barátudvar

Sopron

Pinnye

Sopron

Dunafalva

Vulkapordány

Lajtaujfalu

Fertővidéki h. é. vasut. FI-II-ig

Kenyeri

Csapod

Állomások

Győr

Enese

Csorna

Kapuvár-Garta

Petőházai cukorgyár mh [Petőháza]

Eszterháza

Pinnye

Sopron

Vulkapordány

Szárazvám

Lajtaujfalu

Fütőházak

Sopron

Győr

Szertárgondnokság [Sopron]

A kezelésben levő Fertővidéki h. é. vasut állomásai [Budapest, IV., Veres Pálné-u. 30.]

Vönöck

Kenyeri

Nick

Répceszemere

Iván

Csapod

Pomogy

Valla

Mosonszentandrás

Boldogasszony

Barátudvar-Féltorony

Gálos

Mohács-pécsi vasut

Üzletigazgatóság [Budapest, V., Rudolf-rakpart 3.]

Müszaki és forgalmi szakosztály

Pénzügyi és kereskedelmi osztály

Forgalmi főnökség [Pécs]

Osztálymérnökség

Fütőház és szertár [Üszög]

Állomások

Mohács

Németboly

Villány

Siklós-Vókány

Áta

Üszög

Vonatkisérő személyzet

Pécsbányatelep

Szabolcsbányatelep

Szamosvölgyi vasut

Igazgatóság [Dés]

Felügyelő bizottság

Ügyvivő igazgatóság

I. Általános igazgatási és műszaki szakosztály

I. osztálymérnökség, II. osztálymérnökség [Dés], III. osztálymérnökség [Nagybánya], IV. osztálymérnökség [Dés], A. I. ügyosztály. Titkárság és segédhivatal, A. II. ügyosztály. Könyvelőség és főpénztár, A. IV. ügyosztály. Leltár- és anyagszerkezetőség

II. Forgalmi és kereskedelmi szakosztály

I. Ügyosztály. Forgalmi osztály, II. Ügyosztály. Kereskedelmi osztály

III. Vontatási szakosztály

Állomások

Apahida m. h [Apahida]

Alsózsuk

Válaszutbonchida

Nagyiklod

Dengeleg mh [Dengeleg]

Szamosujvár

Szamosujvár-némethi megállóhely

Dés

Alsókosály mh [Alsókosály]

Kapjan mh [Kapjan]

Kaczkó

Galgó

Sósmező

Oroszmező mh [Oroszmező]

Nagyilanda

Büdöspataka fmh [Büdöspataka]

Hosszurév

Letka

Aranymező

Szurduk

Őrmező mh [Őrmező [Szabolcs]]

Zsibó

Paptelek mh [Paptelek]

Nyirsid

Görcsönvártelek mh [Görcsönvártelek]

Szamosudvarhely

Benedekfalva

Sülelmed

Nagynyires

Fehérszék

Kővárhosszufalu

Hagymáslápos

Egerhát

Szilágycseh

Kozárvár mh [Kozárvár]

Bacza mh [Bacza]

Retteg

Csicsókeresztur mh [Csicsókeresztur]

Betlen

Somkerekudvarhely

Sajószentandrás mh [Sajószentandrás]

Sajómagyarós

Árokalja mh [Árokalja]

Szeretfalva

Királynémethi mh [Királynémethi]

Besztercze

Faád [Jaád]

Oroszborgó

Alsóborgó mh [Alsóborgó]

Borgó

Borgóprund

Borgóbesztercze

Kocs mh [Kocs]

Magyarnemegye

Mititei mh [Mititei]

Szálva

Naszód

Rebra

Neposz mh [Neposz]

Földra

Kisilva

Oláhszentgyörgy

Májer

Dombhát

Oradna

Magyarországi vasúti központi leszámoló-hivatal [Szeged]

I. Ügyosztály

II. Ügyosztály

III. Ügyosztály

IV. Ügyosztály

Budapesti helyi érdekü vasutak r.-t [Budapest]

Igazgatóság [Budapest, V., Lipót-körut 22.]

I. Pénzügyi szakosztály

II. Jogügyi szakosztály

III. Forgalmi és kereskedelmi szakosztály

IV. Pályafentartási és épitési osztály

V. Vontatási és mühelyi osztály

VI. Központi telepek és villamos ügyek szakosztálya

Fütőházak

Budapest-Vágóhid

Cinkota

Óbuda filatorigát [Óbuda]

Pályafelügyelet

Soroksár

Szigetszentmárton-Szigetujfalu

Czinkota

Budakalász

Állomások

Budapest-Dunaharaszti vonal

Budapest-Vágóhid, Erzsébetfalva, Soroksár templom-tér [Soroksár], Soroksár, Dunaharaszti

Üzemben tartott idegen vonal

Haraszti-Ráckevei h. é. v. , Szigetszentmiklós, Tököl, Szigetcsép, Szigetszentmárton-Szigetujfalu, Ráckeve

Budapest-Kerepesi vonal

Bpest Külső kerepesi-ut [Bpest, Külső kerepesi-ut], Ferenc József-laktanya [Budapest], Rákosfalva, Cinkota, Csömör, Kistarcsa, Kerepes

Budapest-Szentendrei vonal

Budapest-Pálffy tér [Budapest, Pálffy tér], Óbuda-Főtér, Óbuda-Filatorigát, Aquincum, Békásmegyer, Budakalász, Pomáz, Szentendre

Budapesti közuti vaspálya társaság [Budapest, V., Lipót-körut 22.]

Igazgatóság

Pénzügyi osztály, Jogügyi osztály, Forgalmi osztály, Müszaki osztály

Budapesti villamos városi vasut r. t. Alapittatott 1891. Alaptőke : 30,750.000 korona. 106.250 drb részv. l0.000 drb 200 korona névértékü 4%-os és 7,500.00 kor. 4 1/2%-os elsőbbségi kötvény különféle cimletekben. Osztalék: 1899-l909-re 16, 16, 14, 15 kor. (élvezeti jegy után 6-4-5 kor.) Jegyezve a budapesti és az elsőbbségi kötvények a bécsi tőzsdén. Szavazatra 25 részvény jogosit. 1909. évi összbevétel: 6,761,961 kor. 20 fill [Budapest, VII., Kertész-utca 10.]

Igazgatóság

Felügyelő bizottság, Müszaki osztály

Hajózási vállalatok

Magyar kir. Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság [Budapest, V., Mária-Valéria-u. 14.]

I. Központ

A) Általános igazgatási és pénzügyi föosztály, A) I. Titkárság, Segédhivatal, A) II. Pénzügyi osztály, A) III. Könyvelőség, A) IV. Bevételi ellenőrség, A) VI. Biztositási osztály, A) VII. Anyag- és leltárbeszerzés, B) Kereskedelmi- és forgalmi főosztály, B) I. Dijszabási és vissztéritési osztály, B) II. Üzleti osztály, B) III. Szállitási és visszkereseti osztály, B) IV. Forgalmi osztály, C) Hajózási és műszaki főosztály, C) I. Hajózási osztály, C) II. Müszaki osztály

II. Külszolgálat

B) A kereskedelmi és forgalmi főosztály hatásköre alá tartozó külszolgálati hivatalok

Galaczi vonalfőnökség [Galacz]

Ügynökségek

Apatin, Baja, Barcs, Belgrád, Beocsin, Bosnaraca, Braila, Budafok, Budapest, Galafat, Csernavoda, Corabia, Csongrád, Dömös, Drenkova, Dunabogdány, Dunabökény, Dunaszekcső, Eszék, Galac, Giurgiu, Gönyő, Gradiste, Hársova, Ilok, Kiskőszeg, Korneuburg, Kubin, Linz, Lubotina, Lompalánka, Mohács, Nagymaros, Nicopoli, Ómoldova, Orsova, Palánka, Pancsova, Passau, Pozsony, Radujevácz, Rahova, Regensburg, Rustsuk, Sabácz, Silistria, Sistov, Somovit, Szeged, Semendria, Szentendre, Svinica, T.-Magurelle, T.-Severin, Titel, Tutrakan, Vidin, Wien

C) A hajózási és müszaki főosztály hatásköre alá tartozó külszolgálati hivatalok

Budapesti révkapitányság [Budapest]

Zimonyi révkapitányság [Zimony]

Orsovai révkapitányság [Orsova]

Komáromi hajómühely [Komárom]

Orsovai hajómühely [Orsova]

Komáromi szertár [Komárom]

Budapesti szertár [Budapest]

Orsovai szertár [Orsova]

Hajós személyzet

Első cs. kir. szab. Duna-Gőzhajózási-Társaság magyarországi forgalmi igazgatósága [Budapest, V., Rudolf-rakpart 3.]

I. Általános igazgatási osztály

II. Hajófelügyelőség

III. Forgalmi osztály

IVa. Kereskedelmi osztály

IVb. Szénelárusitó hivatal

V. Felszólamlási osztály

Szolgaszemélyzet

Főügynökség Budapest [Budapest]

Dévény

Pozsony

Körtvélyes

Bős

Gönyő

Kolozsnéma

Győr

Komárom

Dunaradvány

Piszke

Esztergom

Párkány

Nagymaros

Vác

Ujpest

Bpest-Batthyány-tér

Bpest-Dunaparti teherpályaudvar [Bpest]

Budafok

Nagytétény

Ercsi

Adony

Dunapentele

Dunavecse

Dunaföldvár

Harta

Ordas

Paks

Kalocsa-Uszod

Tolna-Dombori

Baja

Dunaszekcső

Mohács

Bezdán

Apatin

Drávatorok

Gombos

Vukovár

Ilok

Németpalánka

Cerevic

Beocin

Kamenica

Ujvidék

Karlóca

Slankamen

Rezsőháza

Főügynökség Zimony [Zimony]

Pancsova

Semendria

Dubrovitza

Báziás

Gradiste

Ómoldova

Drenkova

Orsova

Barcs

Eszék

Szeged

Magyarkanizsa

Zenta

Ada

Óbecse

Törökbecse

Titel

Sziszek

Bosn.-Gradiska

Bosn.-Brod

Slav.-Brod

Bosna-Samac

Zupanje

Brcka

Bosn.-Raca

Mitrovica

Sabac

Obrenovac

Belgrad

Zombor

Temesvár

Nagybecskerek

Magyar Keleti Tengerhajózási R.-T. Részvénytöke 4.200.000 korona, felosztva 21.000 darab, egyenként 200 korona névértékü, bemutatóra szóló részvényre. Egy-egy szavazatra minden 10 darab részvény jogosit. Elsőbbségi kötvények kibocsáttattak 1905 jan. 1-én 2.800.000 korona névértékben és pedig 14000 darab egyenkint á 200 korona. 1911. évi január 1-ei állag: 6000 darab - 1.200.000 korona. Közgyülés évenkint a naptári év első felében. Hajóraj. (Név és brutto tonnat.) Attila 5200 t. Hierononymi 4100 t. Kelet 1200 t. József Ágost Főherczeg 4650 t. Kossuth 6100 t. Gróf Tisza István 4650 t. Orsova 6150 t. Turul 6150 t. Továbbá 2 hajó 1911. év elején helyeztetik forgalomba. Rendszeres járatok: Galaczból Konstantinápolyba és vissza Sulina, Constanza, Várna és Burgas érintésével, 2 hetenként. Galaczból Samosba és vissza Sulina Constanza, Várna, Burgas, Konstantinápoly, Galipoli, Smirna és Chios érintésével hetenként. Galaczból Piraeuszba és vissza Sulina, Várna, Constanza, Burgas, Konstantinápoly, Rodostó, Dedeagács, Lagos, Kavalla, Saloniki és Volo érintésével, 1 hetenként. Ezenkivül járatokat tart fenn az Alduna-nyugateurópai viszonylatban (Galatz, Braila, Soulina-Antwerpen, Rotterdam, Hamburg, London, Hull, Newcastle, Newport, Barry, Cardiff stb.) [Budapest, V., Zoltán-utca 18]

Igazgatóság

Felügyelő bizottság

"Adria" magy. kir. tengerhajózási részvénytársaság. (Adatok nem érkeztek be.) [Budapest, V., Szabadság-tér 16.]

Magyar-Horvát-tengeri gőzhajózási részvénytársaság [Fiume]

Központi Igazgatóság

Végrehajtó-igazgatóság

Felügyelő bizottság

Hivatalnoki kar

Számvevőség

Levelezés és visszkereseti ügyosztály

Szállitmányozási osztály

Forgalmi ügyosztály

Pénztár

Élelmezési osztály

Raktárak

Tengerészeti felügyelőség

Gép-felügyelőség

Gép-műhely


RadixIndex5,470,757 records1,061,509 for freeSurnamesPlacesLog inSubscriptionAlertsArchivedFace
© János Bogárdi, 2020. Contact Privacy policy