Csaladtortenet lista : Névmutató PAND


2009-July
024818: BAY Juliánna szül 1791 † 1852 febr 8 Pánd B István és roffi Borbély Anna leánya Gyermekeik
024817: Vajda Gyermekeik 1 ERNŐ szül 1850 nov 18 Pánd 1887 decz 6 Gyömrő kir aljárásbiró Neje nemesmiliticsi
024817: decz 6 VII JÁNOS szül 1822 jan 27 Pánd 1890 febr 19 Gyömrő pestmegyei főszolgabiró országgyűlési képviselő
024817: leánya Gyermekeik VI ISTVÁN szül 1817 aug 29 Pánd 1892 aug 5 Budapest pestmegye 1 alispánja kir
024817: ludányi BAY Juliánna szül 1791 1852 febr 8 Pánd B István és roffi Borbély Anna leánya Gyermekeik
024817: Pilisi Szilassy LÁSZLÓ szül 1787 1846 szept 8 Pánd kecskeméti ref egyh főgondnoka Neje ludányi BAY Juliánna

2008-January
018451: PM To csaladtortenet at radixindex com Subject Csaladt Pánd Lehet hogy kissé kergének tűnök de ismét felteszem
018431: formában Üdv SHI Kedves Erzsi Az előbbi helyen Pánd honlapján még lejjebb 1730 nov 13 A Szilassy
018430: szövege * 9 pont nál található Mohatsi Mihály Pánd kicsit másfelé van de sosem lehet tudni és