Csaladtortenet lista : Névmutató JAUERNIG


2008-July
020532: Szilézia Engelsberg Warmsdorf Altwasser Kronsdorf r kat Exner Jauernig Igl Pajer Seichter Riedel Offenbach Bécs Pest a
020503: Szilézia Engelsberg Warmsdorf Altwasser Kronsdorf r kat Exner Jauernig Igl Pajer Seichter Riedel Offenbach Bécs Pest a
020502: Szilézia Engelsberg Warmsdorf Altwasser Kronsdorf r kat Exner Jauernig Igl Pajer Seichter Riedel Offenbach Bécs Pest a

2008-March
019268: Szilézia Engelsberg Warmsdorf Altwasser Kronsdorf r kat Exner Jauernig Igl Pajer Seichter Riedel Offenbach Bécs Pest a