Csaladtortenet lista : Névmutató N kezdetű vezetéknevek

NAAR, NABRACZKY, NACH, NACHOD, NACHODIL, NAD, NADANYI, NADAS, NADASCH, NADASDI, NADASDY, NADASI, NADASKAI, NADASKAY, NADOR, NADORI, NADUDVAR, NADUDVARI, NAGEL, NAGELE, NAGYAPATI, NAGYFALUSI, NAGYFEJEO, NAGYFEJU, NAGYGYORGY, NAGYGYORI, NAGYHAZI, NAGYI, NAGYIDAI, NAGYIDAY, NAGYIVAN, NAGYIVANI, NAGYKAROLYI, NAGYKOVACSI, NAGYMARTON, NAGYMATE, NAGYMIHALY, NAGYMIHALYI, NAGYNE, NAGYPAL, NAGYRETI, NAGYVARADI, NAGYVATHY, NAHODIL, NAKO, NALACZY, NALESNYIK, NAMENYI, NAMER, NANAI, NANAS, NANASI, NANASSY, NANASY, NANDOR, NANDORI, NANDORY, NANI, NAP, NAPFENY, NAPKORI, NARAI, NARANCSIK, NARAY, NASE, NASZADI, NASZAI, NASZALY, NASZALYI, NATA, NATAFALUSSY, NATHAN, NATI, NATZ, NAUER, NAV, NAVAY, NAVRADI, NAVRATIL, NAZER, NEBENFUHRER, NEBOJSZA, NECHITA, NECZPAL, NEDECZKI, NEDECZKY, NEDELKOVICS, NEDERMANN, NEDEVITS, NEGELE, NEGYESI, NEGYESSY, NEGYOKRU, NEHAI, NEHEZ, NEISER, NEKAM, NEKI, NEMA, NEMAI, NEMAK, NEMCSAK, NEMCSIK, NEMCSOK, NEMEC, NEMECSEK, NEMEDI, NEMEDY, NEMERE, NEMES, NEMESHEGYI, NEMESI, NEMESKERI, NEMESKURTY, NEMESLAKI, NEMESS, NEMESSANYI, NEMET, NEMETH, NEMETHI, NEMETHY, NEMETI, NEMETSEK, NEMETT, NEMETY, NEMODA, NEMREG, NENDTVICH, NENDTWICH, NENDWICH, NENTWICH, NEP, NEPAUER, NEPPER, NERCZ, NERGER, NERI, NESZMELY, NESZMIRAK, NETH, NETIK, NETZ, NEU, NEUBAUER, NEUBERGER, NEUBRAND, NEUBURGER, NEUHAUS, NEUMAN, NEUMANN, NEUMARK, NEUMAYER, NEUPAUER, NEUSCHEL, NEUSCHL, NEUSER, NEUSTADT, NEUSZER, NEVENDOS, NEVER, NEVERLI, NEVERLY, NEVICZKY, NEVRLY, NEY, NICA, NICK, NICKA, NICKEL, NICKL, NICOLA, NICOLAE, NICOLAI, NICOLAUS, NICZKI, NICZKY, NIEDER, NIEDERMANN, NIEDERMAYER, NIKA, NIKE, NIKHAZI, NIKHAZY, NIKI, NIKITS, NIKL, NIKLAUS, NIKOLAJEVICS, NIKOLAUS, NIKOLETTI, NIMROD, NIRNSEE, NISAK, NITS, NITSCH, NITSINGER, NIX, NIZSALOVSZKY, NOBEL, NOBILIS, NOE, NOGRAD, NOGRADI, NOHA, NOI, NOK, NON, NONAI, NONAY, NONO, NORBERT, NORMAI, NORMAN, NORMANN, NOS, NOSZA, NOSZKY, NOSZLOP, NOSZLOPI, NOSZLOPY, NOSZT, NOSZTANI, NOSZTY, NOTA, NOTARI, NOVAK, NOVAKI, NOVAKY, NOVE, NOVELLY, NOVI, NOVICZKY, NOVITS, NOVITZKY, NOVOCZKY, NOVOGRADECZ, NOVOK-ROSTAS, NOVOK, NOVOMESZKY, NOVOTH, NOVOTHA, NOVOTHNY, NOVOTNI, NOVOTNY, NOVOTNYAK, NOVOTNYI, NOVY, NOWOTNY, NOWY, NOZDROVICZKY, NU, NUBER, NUCZU, NUN, NUNKOVICS, NURNBERG, NURNBERGER, NUSI, NUSSBAUM, NUSZBAUM, NYAKA, NYAKAS, NYALKA, NYAMADI, NYARADI, NYARADY, NYARI, NYARY, NYEK, NYEKHEGYI, NYEKI, NYERGES, NYERS, NYESTE, NYIKA, NYIKO, NYILAS, NYILASI, NYILVAN, NYIRAK, NYIRATI, NYIREDI, NYIREGYHAZI, NYIRI, NYIRO, NYIRY, NYISZTER, NYISZTOR, NYITRA, NYITRAI, NYITRAY, NYIZSNYIK, NYOGER, NYOMA, NYOMARKAY, NYOSZOLI, NYUGATI, NYUL, NYULAK, NYULAS, NYULASI, NYULI