Csaladtortenet lista : Névmutató HOMONNAI


2010-August
028933: németül Homenau ma város Szlovákiában az Eperjesi kerület Homonnai járásának székhelye; református házasságok 1890-1907; Hrábszke volt Sáros

2006-December
012894: hitre Forgách Zsigmondot a későbbi nádort továbbá a Homonnai Thurzó Zrínyi és Pálffy-családokat s ezzel földrajzi értelemben