Csaladtortenet lista : Névmutató HODULA


2008-December
022279: János földm Iváncs anyja Jankovics Julianna a menyasszony Hodula Teréz 17 éves 1888-11-06 Boncz János 24 éves

2008-March
019270: János földm Iváncs anyja Jankovics Julianna a menyasszony Hodula Teréz 17 éves 1888-11-06 Boncz János 24 éves

2006-November
012345: volt egyik a másiknak másrészt gyermekeik keresztszülei egyaránt Hodula vezetéknevet viseltek Soha semmilyen bejegyzés nincs arra vonatkozólag
012308: volt egyik a másiknak másrészt gyermekeik keresztszülei egyaránt Hodula vezetéknevet viseltek Soha semmilyen bejegyzés nincs arra vonatkozólag
012287: volt egyik a m〓siknak m〓sr〓szt gyermekeik keresztsz〓lei egyar〓nt Hodula vezet〓knevet viseltek Soha semmilyen bejegyz〓s nincs arra vonatkoz〓lag