[Csaladtortenet] Burgenlandi rendezvény és Bezeredj

Vértesi Tamás vdavid at arrabonet.hu
2004. Már. 23., K, 20:48:15 CET


Köszöntök Mindenkit!

Kedves Vali!

A rendezvényt burgenlandi kutatótársak szervezik, akik elsősorban Tarcsa környékén érdekeltek.

Az első találkozó lezajlott, a visszhangról kérek információt. A második találkozónak az időpontjait írtam tegnap.

A helyszínek: 14.-én Bad Tatzmannsdorf (Tarcsafürdő), 28.-án Eisenstadt (Kismarton). Szeretettel várnak érdeklődőket tőlünk is.

A Sümeghy-Bezerédj vonal elképzelhető, hogy Rum-ot és környékét (Vas megye, Szombathelytől kb 20 km-re dél keletre, a Rába partján) is érinti, mert a Sümeghy-ek itt szép számmal éltek és a Bezerédj név is rémlik az itteni anyakönyvekből.

A Sümeghy-ek egyébként Szent-Léránton (is??) (Rumtól kb. 7-8 km-re) voltak birtokosok.

Az alábbi ollózás Nagy Ivántól származik

BEZERÉDJ.
(Bezerédi.)
Ősrégi család, mely a zalavármegyei Bezeréd helységről írja nevét. Ezen birtokra, valamint Lőrintére 1456-ban új adományt nyernek JÁNOS és ZSIGMOND fiai, valamint 1430-ban új adományt nyernek JÁNOS és ZSIGMOND fiai, valamint 1430-ban Zsigmond császár és királytól czímert. A leszármazás szakadatlanul a XIV. század végén élt GYÖRGYtől jön, kinek ZSIGMONDtól született unokája II. GYÖRGY terjesztette tovább a családot. II. GYÖRGYnek fia volt II. ZSIGMOND, ennek fiai MIHÁLY és III. György a mohácsi csatában estek el. III. GYÖRGY ága kihalt, I. MIHÁLYnak dédunokája IV. GYÖRGY volt, ki 1656-ban volt alispán, ennek fiai voltak II. ZSIGMOND, a vámos-családi ág, II. MIHÁLY a szerdahelyi ág alapítói. A vámos-családi ágból való az 1708. decz. 18-án Sáros-Patakon lefejezett II. IMRE, Rákóczy dandárnoka.
Miksa kiráytól 1564-ben új adományt nyer a család zalamegyei birtokaira.
A család birtokos Zala-, Vas-, Veszprém-, Győr-, Sopron-, Tolnavármegyékben.
Czímere: vörössel és kékkel vágott, balra dőlt paizsban balrafordult fél aranyoroszlán szájában háromágú korbácsot tart. A balra dőlt zárt sisakon kék-vörös tekercs, ebből a paizsbeli oroszlán emelkedik ki. Foszlány mindkétfelől kék-arany.
Vallása róm. kath.
102A jelenleg virágzó nemzedék őse GYÖRGY (1656–59.), Sopronvármegye alispánja és követe, ennek fiai közül ZSIGMOND a vámos-családi, MIHÁLY a szerdahelyi ág őse. ZSIGMOND ágát fia GYÖRGY terjesztette tovább, kinek fia közül SÁNDORtól az idősebb, ISTVÁNtól az ifjabb vámos-családi vonal származik.

I. ZSIGMOND ÁGA.
(Vámos-családi ág.)

1. Idősebb vonal:

GYÖRGY (szül. 1779., † 1863.), a dunántuli ker. tábla elnöke. Neje: Mezőszegedi SZEGEDY Antonia.
Gyermekeik:
I. AMÁLIA (szül. 1804. Szent-Ivánfa, Vas várm., † 1837. szept. 21.). Férje: Bezerédi BEZERÉDI istván, országgyülési követ († 1865). Esküvő: 1825.
II. CONSTANCZIA (szül. 1806. Szent-Ivánfa, † 1836. szept. 27.). Férje: okolicsnói OKOLICSÁNYI Károly. Esküvő: 1824.
III. ETELKA (szül. 1807., † 1888. jun. 15.). Férje: bezerédi BEZERÉDJ István, országgyülési követ († 1865).
IV. ANTONIA (szül. 1809. márcz. 8., † 1891. márcz. 7.).
V. LUIZA (szül 1810., † 1872. jun. 19.). Férje: felsőeöri BERTHA Antal. Esküvő: 1838.
VI. LÁSZLÓ (szül. 1813. jul. 25. Veszprém, † 1871. szept. 27. Pest), volt országgyülési képviselő és Vasvármegye főjegyzője. Neje: verebi VÉGH Angela (szül. 1826. okt. 18., † 1881. jun. 19. Budapest). Esküvő: 1846. ápr. 29. Pest.
Gyermekeik:
1. ANGYALKA (szül. 1847. okt. 11.). Férje: verebi VÉGH János, kir. kuriai biró. Esküvő: 1869. márcz. 29. Budapest.
2. ILONA (szül. 1850. máj. 2.). Férje: jekel- és margitfalusi JEKELFALUSSY Sándor, cs. és kir. kamarás († 1902. jan. 30.). Esküvő: 1874. jun. 1. Kám.
3. ISTVÁN (szül. 1866. febr. 22. Pest), Vasvármegye alispánja. Neje: báró Puteani Paula (szül. 1872., P. Kálmán, cs. és kir. kamarás, őrnagy és báró Puteani Vilma leánya). Esküvő: 1890. okt. 4. Szombathely. Birtokai: Kám, Ujlak és Vámos-Család.
Gyermekeik:
a) MÁRIA (szül. 1892. jul. 20. Kám).
b) LÁSZLÓ (szül. 1898. jul. 19. Szombathely)
103c) ERZSÉBET (szül. 1901. jan. 4. Szombathely).
VII. ELEK (szül. 1823. jun. 4., † 1894. aug. 23. Szombathely). Neje: KISS Emma. Esküvő: 1862. jun. 11.
Gyermekeik:
1. GYÖRGY (szül. 1863. nov. 21., † 1885. nov. 15.).
2. EMMA (szül. 1865. márcz. 2.). Férje: békási BÉKÁSSY István. Esküvő: 1889. márcz. 2. Szombathely. Lakás: Kis-Senye (Vas várm.).
3. ADORJÁN (szül. 1867. febr. 18.). Neje: SPANNER Ferra. Esküvő: 1898. Bécs. Lakás: Budapest. Birtoka: Bezeréd (Zala várm.).

2. Ifjabb vámos-családi ág :

I. BOLDIZSÁR (szül. 1783., † 1845.). Neje: szentgyörgyi HORVÁTH Erzsébet (szül. 1783., † 1849.).
Gyermekeik:
1. ANTAL (szül. 1814., † 1897.). Neje: SÜMEGHY Mária (szül. 1822., † 1878., S. István és Wehoffer Mária leánya).
Gyermekeik:
a) ANTONIA (szül. 1844. okt. 13. Szent-Ivánfa). Férje: KOZMA Zsombor. Esküvő: 1871. nov. 25.
b) MIKLÓS (szül. 1845., † 1845.).
c) ALBERTINA (szül. 1847. ápr. 17.). Férje: HERTELENDY Béla (szül. 1843. máj. 4. Csákány). Esküvő: 1871. jan. 30. Budapest.
d) DÉNES (szül. 1849. okt. 30.). Neje: enyedi JANKÓ Mária (szül. 185. febr. 10.). Esküvő: 1881. jan. 9. Tata. Birtoka: Vámos-Család és Szent-Ivánfa (Vas várm.). Lakás: Szent-Ivánfa (Vas várm.)
Gyermekeik:
a) MIKLÓS (szül. 1882., † 1887. jul.).
b) MÁRIA (szül. 1884. jul. 4. Szent-Ivánfa).
g) ANTONIA (szül. 1891. jan. 11. Szent-Ivánfa).
d) DÉNES (szül. 1892. decz. 1. Szent-Ivánfa).
e) JÁNOS (szül. 1856., † 1868)
2. FRANCZISKA (szül. 1818., † 1868)
3. BOLDIZSÁR (szül. 1818., † 1882). Neje: HERTELENDY Mária.
Gyermekeik:
a) ERNŐ (szül. 1856.).
b) EVELINA (szül. 1860., † 1887.).
4. JOHANNA (szül. 1825., † 1883).
1045. MÁRIA (szül. 1822., † 1878.). Férje: UDVARDY Dávid.
II. PÁL (szül. 1785., † 1846.). Neje: SOMOGYI Anna (szül. 1791., † 1842.).
Gyermekeik:
1. FRANCZISKA (szül. 1822., † 1856.).
2. PÁL (szül. 1824., † 1857.). Neje: NÉMETH Isabella (szül. 1835., † 1863.).
Fiuk:
LÁSZLÓ (szül. 1850.).
3. ELEK (szül. 1830.). Neje: FÁBIÁN Emilia.
Gyermekeik:
a) MIKLÓS (szül. 1860.).
b) ILONA (szül. 1863.).
c) ISTVÁN (szül. 1865.). Neje: VIZMÁNDY Gizella.
Gyermekeik:
a) FERENCZ (szül. 1893.).
b) LAJOS (szül. 1898.).
g) GYULA (szül. 1899.).
d) MIKLÓS (szül. 1904.).
d) MARGIT (szül. 1869.).
e) ANNA (szül. 1871.).
f) FERENCZ (szül. 1875.). Neje: KNAP Amália.
Gyermekük:
IMRE (szül. 1898.)

II. MIHÁLY ÁGA.

(Szerdahelyi ág.)
A szerdahelyi ágat az alapító MIHÁLY unokái MIHÁLY hétszemélynök (1786.) és JÓB két fővonalon terjesztették tovább. MIHÁLY fonalát fiai IGNÁCZ és ISTVÁN két mellékvonalon folytatták. IGNÁCZ mellékvonalán jelenleg fiainak IGNÁCZnak és MIKLÓSnak utódai élnek.

1. MIHÁLY FŐVONALA.

a) Ignácz mellékvonala :
A) IGNÁCZ († 1862. Páhok, Zala várm.), udv. tanácsos. Neje: bezerédi BEZERÉDJ Anna.
Gyermekeik:
I. KÁLMÁN († 1878. decz. 1.). Neje: bezerédi BEZERÉDJ Luiza B. Mihály és Bezerédj Zsófia leánya, † 1895. jan. 2.).
105Fiuk:
ISTVÁN (szül. 1841. febr. 24., † 1901. márcz. 14. Ménfő, Győr várm.). Neje: kovásznai KOVÁCS Lidia (szül. 184 . decz. 31-én). Esküvő: 1872. márcz. 9.
Gyermekeik:
a) ALICE (szül. 1873. febr. 22.). Férje: szentirmai MORLIN Emil, min. osztálytanácsos. Esküvő: 1895. febr. 20. Lakás: Budapest.
b) ANDOR (szül. 1874. jun. 11.), cs. és kir. tart. huszárfőhadnagy. Birtoka és lakás: Ménfő (Győr várm.).
c) GÉZA (szül. 1876. márcz. 20., † 1900. febr. 9.). cs. és kir. tart. huszárhadnagy.
d) MARIANNE (szül. 1879. márcz. 22. Ménfő).
e) MARGIT (szül. 1882. febr. 28.). Férje: zombori LIPPAY Zoltán. Esküvő: 1901. szept. 30. Lakás: …
f) ILONA (szül. 1884. jul. 17.). Férje: REISZIG Géza, cs. és kir. huszárhadnagy. R. Ede, volt államtitkár és Vas várm. egykori főispánja, és báró mezőszegedi Szegedy-Ensch Irma fia. Esküvő: 1904. jul. 20. Ménfő.
II. LAJOS (szül. …, † 1868. ápr. 10.). Neje: medgyesi báró MEDNYÁNSZKY Gisella. M. József és vhiri Richert Eleonora leánya (szül. 1827. márcz. 7. Esküvő: 1856. máj. 8.
Gyermekeik:
1. Lajos (szül. 1857. máj. 19.). Neje: LÓZERT Mária (szül 1862. nov. 21.). Esküvő: 1886. jun. Lakás: Páhok (Zala várm).
Gyermekeik:
a) IMRE (szül. 1887. jun. 5.).
b) SAROLTA (szül. 1888. jul.).
c) MARISKA (szül. 1889. szept. 8.).
2. SAROLTA (szül. 1859. nov. 20.). Férje: chernelházi CHERNEL Antal (szül. 1857. jul. 4.). lakás: Tömöröd (Vas várm.).
3. LÁSZLÓ (szül. 1862., † 1902. decz. 4.). Neje: nyirlaki TARÁNYI Amália Ilona (szül. 1876. jun. 5.). Esküvő: 1894. ápr. 23.
III. KRISZTINA (szül. 1817. aug. 17. Ménfő, † 1891. aug. 21.). Férje: pojai ALBERTI Adolf gróf (szül. 1811. Nagyszombat, † …), cs. kir. ezredes. Esküvő: 1839. okt. 28.
IV. SÁNDOR (szül. 1819. nov. 21., † 1896. aug. 10.).
B) MIKLÓS (szül. 1793. Győr, † 1865. szept. Budapest). Neje: POLIMPERGER N.
106Gyermekeik:
I. BÉLA (szül. …, † 1883. jul. 8.). Neje: czabai HORVÁTH Isabella.
Gyermekeik:
1. ISTVÁN (szül. 1861. szept. 14. Zombor.), cs. és kir. huszárkapitány a 4. sz. huszárezredben, volt országgyűlési képviselő. Szabadka szab. kir. és Baja törvényhatósági joggal felruházott városok főispánja. Neje: RÁTAI Eszter (szül. 1867. márcz. 22. Ó-Verbász, R. József és szilágysomlyói Szilágyi Cornélia leánya). Esküvő: 1884. nov. 20. Zombor. Birtoka: Ó-Moravicza (Bács-Bodrog várm.). Lakás: Szabadka.
Gyermekeik:
a) ELEMÉR (szül. 1886. ápr. 16. Budapest).
b) KLÁRA (szül. 1887. jul. 20. Zombor.).
c) TIBOR (szül. 1888. jun. 10. Temerin, Bács-Bodrog várm.).
c) ÁKOS (szül. 1891. aug. 20. Szabadka).
e) HERMIN (szül. 1892. szept. 27. Zombor).
f) IMRE (szül. 1894. márcz. 6. Szabadka).
g) ANTONIA (szül. 1896. máj. 10. Szabadka)
h) ISTVÁN (szül. 1898. nov. 19. Szabadka).
i) ESZTER (szül. 1899. ápr. 6. Szabadka).
k) ILONA (szül. 1901. okt. 21. Szabadka).
l) ISABELLA (szül. 1904. jun. 7. Szabadka).
2. BÉLA (szül. 1864. nov. 30.). Birtoka és lakása: Ó-Moravicza.
3. PÁL (szül. 1867. jan. 10.). Birtoka és lakása: Ó-Moravicza.
II. HERMIN (szül. …). Férje: verbói Szluha Antal († …) Lakás: Budapest.
b) István mellékvonala:
PÁL († 1864. ápr. 5.). Neje: gróf MURRAY Mária Everilda (szül. 1816. okt. 16., † …). cs. kir. csillagkeresztes hölgy. Esküvő. 1838. aug. 20.
Gyermekeik:
1. PÁL (szül. 1840. márcz. 17. Sopron), orsz. selyemtenyésztési felügyelő. A főrendiház élethossziglan kinevezett tagja. Neje: HUSZÁR Mária. H. László és Kiss Andorin leánya szül. 1866. aug. 15. Tereske. Esküvő: 1892. okt. 8. Tereske. lakás: Szekszárd (Tolna várm.).
Gyermekeik:
a) MÁRIA Ottilia (szül. 1894. jan. 12. Budapest).
b) ISTVÁN (szül. 1897. decz. 7. Hidja).
1072. ANDRÁS (szül. 1842. máj. 30. Sopron), cs. és kir. kamarás. Lakás: Hidja (Tolna várm.).
3. KLOTILD (szül. 1844. febr. 3., † 1900. jun. 29. Grácz). Férje: BORNEMISSZA-STOLNIKOVICH Roderich.

2. JÓB VONALA

JÓB vonalát unokái MIHÁLY és FERENCZ két mellékvonalon terjesztették tovább.
a) Mihály mellékvonala:
KRISTÓF (szül. 1817., † 1889. Budapest), 1848/49. honvéd-őrnagy, Veszprémvármegye főispáni helytartója. Neje: REISZIG Karolin (R. Lajos Keresztély, spanyol kir. ezredes, † 1847. Szombathely, és jakabfai Bernáth Karolin leánya, szül. 1821. decz. 24. Resznek, Zala várm., † 1886. okt. Győr). Esküvő: 1839. ápr. 2. Szombathely.
Gyermekeik:
1. BÉLA (szül. 1840. jan. 17. Pápa, Veszprém várm.). Neje: ZÁBORSZKY Anna. (Elváltak). Esküvő: 1879. máj. 4.
Gyermekei:
a) ELEMÉR (szül. 1880. máj. 11.), m. kir. államrendőrségi tisztviselő.
b) ALADÁR (szül. 1883. okt. 13.).
2. ÖDÖN (szül. 1841. márcz. 17. Lőrinte, Veszprém várm.), m. á. v. tisztviselő. Neje: felsőbükki NAGY Leopoldina (szül. 1849. márcz. 26. Fertő-Szent-Miklós). Lakás: Budapest.
Gyermekeik:
a) MIHÁLY (szül. 1871. ápr. Szonta, Bács-Bodrog várm.).
b) ÖDÖN (szül. 1883. Pápa, Veszprém várm.).
3. DEZSŐ (szül. 1855. decz. 18., † 1898. jan. 22. Czégény, Szatmár várm.). Neje: kölcsei KENDE Klaudin (szül. 1852. febr. 6., † 1901. márcz. 29.). Esküvő: 1879. febr. 5.
Leányuk:
ILONA (szül. 1882. febr. 19.). Lakás: Czégénye (Szatmár várm.).
4. MANÓ (szül. 1860. decz. 18. Lőrinte, † 1879. Szombathely).
b) Ferencz mellékvonala:
I. IMRE (szül. 1826. Felsőörs, Zala várm., † 1896. aug. 13. Berhida). Neje: késmárki KÉSMÁRKY Amália († …).
108Gyermekeik:
1. IVÁN (szül. 1853. aug. 15. Berhida (Veszprém várm.). 1. neje: SZENTIRMAY Gisella († 1884.). Esküvő: 1882. máj. 7. Veszprém. 2. neje: CHYZER Etelka (szül. 1871.). Esküvő: 1894. ápr. 22. Budapest. Birtoka: Berlinda (Veszprém várm.).
Gyermekei 1. nejétől:
a) ANDOR (szül. 1883. máj. 29.).
2. nejétől:
b) IVÁN (szül. 1896. ápr. 20.).
2. ILONA (szül. 1851. jun., † 1866. jun. 17.).
3. IRMA (szül. 1861. jun. 16.). Férje: KÖVESS Ede (szül. 1846.). Birtoka: Felsőörs (Zala várm.).
II. GYULA (szül. 1828. Felsőörs, Zala várm., † 1880. decz. 30. Veszprém). Veszprém várm. alispánja. Neje: WURDA Karolin († 1863. jan. 21.).
Fiuk:
VIKTOR Gyula (szül. 1855. nov. 20. Veszprém), m. kir. belügyminiszteri tanácsos. A szt.-István-rend kiskeresztese, a Lipót-rend lovagja, volt országgyűlési képviselő és a képviselőház háznagya. Neje: Békási BÉKÁSSY Izabella leánya). Esküvő: 1881. okt. 23. Békás. Birtoka: Papkeszi (Veszprém várm.).
Gyermekeik:
a) ILONA (szül. 1882. jul. 24. Veszprém). Férje: KÖVESS Béla. Esküvő: 1900. nov. 24. Budapest.
b) MÁRIA (szül. 1884. máj. 22. Veszprém). Férje: KÖVESS György. Esküvő: 1903. jan. 24. Budapest.
c) MARGIT (szül. 1888. máj. 29. Veszprém).

Jó bogarászást

Üdvözlettel

Tamás


További információk a(z) Csaladtortenet levelezőlistáról